otvorenie

Otvorenie 2017/2018


Otvorenie 2017/2018


október 18, 2017

viac
dej1

Dejepisná exkurzia


Dejepisná exkurzia očami našich deviatakov...


október 11, 2017

viac
kruzky

Krúžky 2017/2018


Záujmové útvary 2017/2018


október 4, 2017

viac
cov

Exkurzia na Čističke odp. vôd


Dňa 22.9. 2017 sa žiaci 6.A a 6.B triedy s učiteľmi fyziky p. Mgr. Mariánom Karpáčom a Ing. Máriou Taňkošovou, zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd v Humennom.


október 2, 2017

viac
eu

Európsky deň jazykov


Come stai, Ciesz,cane, Slowakei a mnohé ďalšie cudzojazyčné slová zneli v utorok dňa 26.9.2017 na hodinách anglického jazyka.


október 2, 2017

viac
foto2

Novoprijatí žiaciaugust 31, 2017

viac
pexeso

Pexesový kráľ


Spolupráca a kamarátstvo starších a mladších žiakov našej školy nie sú ničím výnimočné.


august 6, 2017

viac
rally

Švermovácka rally


Krásne júnové počasie priam láka na bláznivé aktivity vonku.


júl 6, 2017

viac
najvyrobok

Najlepší výrobok


Aj tento školský rok sme pokračovali v národnom projekte: „Dielne 2“, ktorý je zameraný na voľbu povolania a zvýšenie záujmu žiakov o predmety zamerané na polytechnickú výchovu a rozvoj pracovných zručností.


júl 5, 2017

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com

Click to open larger map

Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria