Oznam 4.3.2021


Vážení rodičia, na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom č. 21/001315 zo dňa 04.03.2021


4. marca 2021

viac

Technická olympiáda 2021


Technická olympiáda sa v našej škole teší obľube už pekných pár rôčkov. Naši žiaci získavajú prvenstvá v okresných a krajských kolách.


3. marca 2021

viac

Dejepisná olympiáda 2021


Rôzne súťaže a olympiády majú v školách už svoju dlhoročnú tradíciu. A tradície si treba vážiť a udržiavať ich… Ako to však najlepšie dokázať? Jednoducho! Pustíme sa so žiakmi do ich realizácie.


2. marca 2021

viac

Koľko lásky sa zmestí …


„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.


17. decembra 2020

viac

Pytagoriáda 2020/2021


Výsledky pytagoriády 2020/2021 – školské kolo


17. decembra 2020

viac

Mikuláš 2020


Naše deti aj tento rok privítali svätého Mikuláša …


16. decembra 2020

viac

Pasovačka 2020


 týždni od 19.10. až 23.10. sa v ŠKD uskutočnilo pasovanie prvákov do cechu Švermovákov.


19. novembra 2020

viac

Rada školy – zvolení rodičia


Vážený rodičia, týmto sa Vám chceme srdečne poďakovať za Vašu aktívnu účasť na včerajších voľbách do RŠ.


23. októbra 2020

viac

Rada školy 2020


Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


14. októbra 2020

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com
Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria