bukoza

Exkurzia – BUKÓZA HOLDING


K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING,


november 8, 2019

viac
kniznice_foto

Medzinár. deň šk. knižníc


Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls,


november 8, 2019

viac
pasovacka foto

Pasovačka prvákov


Stať sa prvákom je veľká vec...


november 5, 2019

viac
vybijana_foto

Turnaj vo vybíjanej


Tak ako po iné roky, aj tento školský rok patril mesiac október v našej škole žiačkam piateho a šiesteho ročníka.


november 4, 2019

viac
bana

BIOLOGICKÁ EXKURZIA


Poznávanie neživej prírody môže byť zaujímavou činnosťou, ak poznávanie realizujete v prostredí, ktoré s tým bezprostredne súvisí.


október 28, 2019

viac
kviz_elektro

Kvíz z tvorivej elektroniky


V pondelok 21.októbra 2019 sa spojila naša ZŠ v zastúpení Ing. Márie Taňkošovej s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku prostredníctvom Amavet klubu 723, ktorej vedúcou je PaedDr. Marianna Coganová,


október 28, 2019

viac
slavici

Slávici z lavice


Naše spevácke hviezdy opäť hviezdili !


október 28, 2019

viac
alzbetka

Bronzový Štúrov Zvolen


Mesiac jún je už 33 rokov zasvätený súťaži, ktorá od školských kôl cez regionálne či krajské kolá vrcholí práve vo Zvolene v celoslovenskom kole. Tohto roku 4. a 5. júna privítalo mesto Zvolen tých najlepších rétorov z najlepších, aby si zmerali sily v troch kategóriách.


október 28, 2019

viac
tim

Timravina studnička


Dňa 14.10.2019 sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu uskutočnilo školské kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.


október 25, 2019

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com

Click to open larger map

Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria