baterie

Zber batérií


V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.


apríl 17, 2019

viac
denzeme

Deň zeme


Deň zeme


apríl 17, 2019

viac
flor

Florbalový turnaj


Mesiac marec už tradične patrí našej florbalovej lige. Aj tento školský rok sa do nej zapojili staršie i mladšie žiačky.


apríl 15, 2019

viac
st

Ping – poooooong…


Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu sa aj naša škola zapojila do „ping-pongových“ osláv.


apríl 15, 2019

viac
narcis

Deň narcisov


Tohtoročný Deň narcisov sa niesol v téme: „ Na koho myslíš ty...“


apríl 15, 2019

viac
zaby

Žabie taxi


Akcia pod názvom žabie taxi je v našej škole tradíciou už niekoľko rokov. Vybraní žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa každoročne pripájajú k ochranárom CHKO Východné Karpaty, aby zachránili naše obojživelníky.


apríl 7, 2019

viac
zapis_foto

Zápis 2019


... budúci školáci ...


apríl 5, 2019

viac
kino

Pozvanie, ktoré sa…


Sme veľmi radi, že sme mohli prijať milé pozvanie pani riaditeľky a malých kamarátov z MŠ Družstevnej.


apríl 2, 2019

viac
ms

Spolupráca s MŠ


Mesiac marec je mesiacom kníh. V knihách sú ukryté zaujímavé príbehy a rozprávky, ktoré milujú všetky deti na svete.


marec 29, 2019

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com

Click to open larger map

Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria