Oznam – platný od 12.11.2020


Vyhlásenia platné od 12.11.2020.


8. novembra 2020

viac

Rada školy – zvolení rodičia


Vážený rodičia, týmto sa Vám chceme srdečne poďakovať za Vašu aktívnu účasť na včerajších voľbách do RŠ.


23. októbra 2020

viac

Rada školy 2020


Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


14. októbra 2020

viac

Pokyny upravujúce podmienky ZŠ Jána Švermu


Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy Jána Švermu na obdobie školského roku 2020/2021


5. októbra 2020

viac

VITAJ V ŠKD


ačiatkom školského roka sme pre naše deti pripravili veselé, zábavno-súťažné popoludnie ,,VITAJ V ŠKD“.


5. októbra 2020

viac

Zber gaštanov


Milí žiaci, aj v tomto školskom roku prebehne na našej škole obľúbený zber gaštanov.


26. septembra 2020

viac

Ponuka krúžkov 2020/2021


Ponuka záujmového vzdelávania


21. septembra 2020

viac

Pokyny pre nástup do školy


Dokumenty potrebné k otvoreniu školského roka 2020/2021


26. augusta 2020

viac

Tajomstvá Afriky


Tajomstvá Afriky


9. júla 2020

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com
Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria