Rozhodnutie.


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga


27 marca, 2020

viac

Informácie pre žiakov 9. roč.


Informácie Ministerstva školstva k prijímacím skúškam na strednú školu:


27 marca, 2020

viac

Zápis 2020


Zápis do prvého ročníka na našu školu bude prebiehať od 15. – 30. apríla 2020 online cez elektronický formulár.


27 marca, 2020

viac

Zbierka pre Riška a Alexa


V zbierke pre Riška a Alexa sa v našej škole podarilo vyzbierať neuveriteľných 880 €.


27 februára, 2020

viac

Súťaž – Songs for…


Viete niečo o živote súčasných spevákov, speváčok či skupín?


26 februára, 2020

viac

Hviezdoslavov Kubín


Umelecká prehliadka tých najlepších recitátorov v poézii a próze sa v ZŠ Jána Švermu uskutočnila 20. februára 2020.


26 februára, 2020

viac

Karneval žiakov 1. st.


Medzi najobľúbenejšie udalosti v našej škole patrí karneval pre žiakov 1. stupňa ZŠ,


26 februára, 2020

viac

Fašiangová zábava


Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla druhú februárovú stredu popoludní v priestoroch telocvične našej školy.


24 februára, 2020

viac

Náš lyžiarak


osledné roky je prvý februárový týždeň týždňom lyžovania.


24 februára, 2020

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com

Click to open larger map

Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria