Oznam platný od 3.5.2021


Vážení rodičia. Účasť žiaka na vyučovacom procese od 3.5.2021 už nie je podmienená negatívnym testom na COVID -19 dieťaťa a taktiež jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.


30. apríla 2021

viac

Oznam!


Vážení rodičia, otvorením Základnej školy Jána Švermu pre žiakov 5.až 7. ročníka na prezenčné vzdelávanie Vaše deti dva týždne budú prechádzať adaptačným obdobím.


25. apríla 2021

viac

Oznam pre rodičov 5.-7. roč.


Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom


21. apríla 2021

viac

Mat. pytagoriáda


Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych školských olympiád a súťaží, medzi ktoré patrí aj matematická súťaž Pytagoriáda.


21. apríla 2021

viac

Mat. olympiáda


Ani dištančné vzdelávanie nezastavilo tých žiakov, ktorí majú radi matematiku a riešenie netradičných matematických úloh v tom, aby na sebe pracovali a zlepšovali sa.


20. apríla 2021

viac

Oznam pre rodičov 8.-9. roč.


Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 19.04.2021 /pondelok/ v Základnej škole Jána Švermu obnovujeme  školské vyučovanie pre žiakov druhého stupňa končiacich ročníkov.


15. apríla 2021

viac

Zápis do 1. ročníka 2021


Bližšie informácie k zápisu do 1. ročníka 2021 – elektronický formulár


5. apríla 2021

viac

Deň učiteľov.


Pozdrav našim učiteľom.


28. marca 2021

viac

Moderné ihriská


Moderné ihriská


16. marca 2021

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com
Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria