Prieskum.


V zmysle úlohy pre riaditeľa školy z MŠVVaŠ SR nahlásiť záujem o prezenčnú formu vzdelávania  žiakov 2. stupňa od 25.01.2021,


15. januára 2021

viac

Oznam pre rodičov!


Vážení rodičia, od pondelka 11. januára 2021 po predĺžených zimných prázdninách sa na našej škole obnoví školské vyučovanie.


9. januára 2021

viac

Návrat žiakov do škôl.5. januára 2021

viac

Koľko lásky sa zmestí …


„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.


17. decembra 2020

viac

Oznam – platný od 17.12.2020


Vyhlásenia platné od 12.11.2020.


17. decembra 2020

viac

Pytagoriáda 2020/2021


Výsledky pytagoriády 2020/2021 – školské kolo


17. decembra 2020

viac

Mikuláš 2020


Naše deti aj tento rok privítali svätého Mikuláša …


16. decembra 2020

viac

Pasovačka 2020


 týždni od 19.10. až 23.10. sa v ŠKD uskutočnilo pasovanie prvákov do cechu Švermovákov.


19. novembra 2020

viac

Rada školy – zvolení rodičia


Vážený rodičia, týmto sa Vám chceme srdečne poďakovať za Vašu aktívnu účasť na včerajších voľbách do RŠ.


23. októbra 2020

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com
Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria