stur

Posedenie s Ľ. Štúrom


Rok 2015 sa niesol v znamení roka našej významnej osobnosti, jazykovedca, politika, novinára, učiteľa..., Ľudovíta Štúra.


február 8, 2016

viac
cervena

O červenej sliepočke


...kde bolo, tam bolo, za riekou Laborec, pri ceste  pod mostom bola jedna škola, zvonku ako nová, volala sa Švermova a v nej rástla,


január 25, 2016

viac
minulosť

Návrat do minulosti


... veru tak, my všetci, malí i veľkí, deti i dospelí, nevinní i tí, čo nesú zodpovednosť, každý deň  vytvárame dejiny, píšeme ich najlepšie, ako vieme.


január 25, 2016

viac
vesmír2

Vesmír očami tretiakov


Aj keď sa  vianočný oddych  v tomto školskom  roku  žiakom o čosi predĺžil, žiaci 3.C triedy spolu so svojimi rodičmi nevedeli,


január 22, 2016

viac
fyz2

Vlhkomery a barometre


Naši siedmaci sú veľmi kreatívni a aktívni nielen počas vyučovacích hodín a prestávok, ale i doma, kedy sa dôsledne pripravujú na  vyučovanie.


január 18, 2016

viac
go1a

Školské kolo GO 6. – 9. roč.


Školské kolo Geografickej olympiády 2015 / 2016 pre žiakov 6. - 7. -  8. -  9. ročníka


január 15, 2016

viac
go2a

Školské kolo GO 5.roč


Školské kolo Geografickej olympiády 2015 / 2016 pre žiakov 5. ročníka


január 15, 2016

viac
NJ

Olympiáda z NJ


Nemčinári súťažili o horné priečky


január 14, 2016

viac
mo2

Pytagoriáda


Každoročne začiatkom decembra sa tety kuchárky čudujú rannému ruchu v školskej jedálni.


december 28, 2015

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com

Click to open larger map

Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria
ples

Ples ŠKD 2016

karneval

Karneval 2016

stur

Posedenie s Ľ. Štúrom

cervena

O červenej sliepočke