Oznam pre rodičov!


Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 19.04.2021 /pondelok/ v Základnej škole Jána Švermu obnovujeme  školské vyučovanie pre žiakov druhého stupňa končiacich ročníkov.


15. apríla 2021

viac

Dôležitý oznam!


Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 12.04.2021 /pondelok/ obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých žiakov na prvom stupni, prevádzku školskej jedálne a školského klubu detí Základnej školy Jána Švermu.


11. apríla 2021

viac

Zápis do 1. ročníka 2021


Bližšie informácie k zápisu do 1. ročníka 2021 – elektronický formulár


5. apríla 2021

viac

Deň učiteľov.


Pozdrav našim učiteľom.


28. marca 2021

viac

Moderné ihriská


Moderné ihriská


16. marca 2021

viac

Informácie pre deviatakov


Prihlasovanie na strednú školu cez EduPage


14. marca 2021

viac

Harmonogram prijímania


Informácia o ďalšom postupe pri podávaní prihlášky na štúdium na SŠ.


13. marca 2021

viac

Technická olympiáda 2021


Technická olympiáda sa v našej škole teší obľube už pekných pár rôčkov. Naši žiaci získavajú prvenstvá v okresných a krajských kolách.


3. marca 2021

viac

Dejepisná olympiáda 2021


Rôzne súťaže a olympiády majú v školách už svoju dlhoročnú tradíciu. A tradície si treba vážiť a udržiavať ich… Ako to však najlepšie dokázať? Jednoducho! Pustíme sa so žiakmi do ich realizácie.


2. marca 2021

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com
Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria