2

Puss in boots


Určite ste už počuli o kocúrovi v čižmách! O rozprávke, v ktorej starý mlynár zanechá svojmu najmladšiemu synovi netradičné dedičstvo v podobe kocúra, ktorý ho privedie k bohatstvu a k láske krásnej princeznej.


jún 20, 2017

viac
zvolen1

Štúrov Zvolen


V apríli 2017 sa žiaci 2. stupňa opäť raz stretli na rečníckych doskách našej základnej školy, aby si zmerali sily a popasovali sa navzájom medzi sebou , ale aj sami zo sebou a so svojimi skúsenosťami v oblasti hovoreného slova, nakoľko sa stali účastníkmi obľúbenej súťaže Štúrov Zvolen.


jún 15, 2017

viac
vybijana

Turnaj vo vybíjanej


Napätie, zdravá rivalita, športový duch, fair – play. Tak takáto atmosféra vládla minulý týždeň v našej telocvični, kde sa konal turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi 3. a 4. ročníka.


jún 12, 2017

viac
gramot

Rok čit. gramotnosti


Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.


jún 12, 2017

viac
dejepis1

Na historickej vandrovke


Mesiac máj patril jednoznačne historikom.


jún 9, 2017

viac
challenge_day

WORLD CHALLENGE DAY


V stredu 31. mája 2017 sa mesto Humenné zapojilo do priateľskej medzinárodnej súťaže v ľubovoľných pohybových aktivitách WORLD CHALLENGE DAY 2017,


jún 9, 2017

viac
maraton

Čitateľský maratón


Dňa 31. mája 2017 sme sa opäť pokúsili prekonať rekord vo verejnom čítaní detí. Šesťhodinový čitateľský maratón odštartoval pán riaditeľ prečítaním jednej strany z knihy G. Futovej – Brata musíš poslúchať.


jún 7, 2017

viac
challenge_day2

Challenge day – video


Challenge day - video


jún 6, 2017

viac
plavecky1

Plavecký výcvik 3. roč.


V dňoch 9.5. – 19.5.2017 plaváreň v Humennom privítala našich tretiakov Švermovákov, ktorí sa zúčastnili plaveckého výcviku a získali tak základné plavecké zručnosti.


máj 30, 2017

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com

Click to open larger map

Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria