Biologická olympiáda

Dve naše úspešné biologičky – Lenka Hodorová 7.A a Miriam Bartková 7.A
súťažili v okresnom kole a veru úspešne! Lenka získala krásne 7. miesto a Mirka
dosiahla stupienok ten najvyšší, teda postup na krajské kolo. Cesta k víťazným
priečkam však nebola až taká jednoduchá. V zoológii museli poznávať 50
predpísaných druhov živočíchov, ktorí žijú na našich poliach, lúkach, pasienkoch
a v záhradách. V teoretickej časti písali test. Otázky sa týkali stavby tela, dĺžky
života, vývinového cyklu či rôznych encyklopedických zaujímavostí…

V máji sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo, na ktorom Mirka Bartková 7.A
obsadila krásne 5. miesto. Oproti okresnému kolu mala Mirka ešte poriadny kus
práce – fotila 50 predpísaných živočíchov (museli to byť vlastné fotky, nie
z internetu), písala správu z pozorovania, ktorá obsahovala informácie o výskyte
či pohybe daného živočícha. Okrem fotiek a správy z pozorovania spolu s p. uč.
Mgr. S. Sopkovou vytvárali zbierku živočíchov, ktorá musela obsahovať 10
rôznych nájdených vecí. Vytvorená zbierka obsahovala napríklad larvy vrtivky
čerešňovej (našli ju v čerešňovom kompóte), pandravy chrústa obyčajného (v
zemi žerú hľuzy zemiakov), dospelé chrobáky a larvy pásavky zemiakovej, pierka
samčeka a samice bažanta poľovného, srsť diviaka lesného, trus zo zajaca
poľného či prázdne ulity slimáka záhradného. Pri vytváraní zbierky museli dávať
pozor na to, aby zbytočne neusmrcovali užitočné bezstavovce a zo všetkých
chránených druhov museli urobiť fotografiu. K tomu všetkému museli priložiť
ešte aj mapu okolia Humenného, kde museli všetko nájdené a sfotené zaznačiť…

Skutočne mravčiu usilovnosť predviedla naša Mirka a my sa už iba pripájame
k blahoželaniu! Len tak ďalej, milá Mirka!

IMG_4427

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>