Ako zapísať dieťa do ZŠ

Chcete zapísať svoje dieťa do základnej školy?

• Každý rok prebieha zápis do základných škôl od 15. januára do 15. februára.
Presný dátum zápisu určuje riaditeľ príslušnej školy.
• Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list
dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho
zdravotnom postihnutí.
• Zápis do základnej školy nie je limitovaný počtom žiakov. Pokiaľ sa po zápise
rodič dieťaťa rozhodne pre inú školu, môže ho zapísať do tejto školy,
predchádzajúcej škole však musí dať včas vedieť (nie je zákonom stanovená
lehota, ale mali by ste to urobiť najneskôr do konca augusta), že jeho dieťa
bude chodiť do inej školy.
• Niektoré školy vyžadujú pri zápise poplatok (na školské pomôcky alebo ako
zápisné) poplatok nie je povinný, je dobrovoľný.

Chcete prihlásiť dieťa do základnej školy v zahraničí?

• Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu
v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že školská dochádzka je povinná, štát si
ponecháva istú formu kontroly.
• Dieťa musí byť riadne zapísané do kmeňovej školy v SR, pri zápise rodič
oznámi, že jeho dieťa bude navštevovať školu v zahraničí.
• Rodič musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie. To musí obsahovať meno,
priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude
žiak v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať
dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska
v zahraničí.
• Riaditeľ by mal posúdiť, či nie sú isté pochybnosti o žiadateľovi – napríklad
pri rozvedených rodičoch, či sa o dieťa nezaujíma odbor sociálnych vecí a pod.
• V prípade dlhodobejšieho pobytu mimo územia SR zákonný zástupca prihlási
žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 dní
oznámi spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riaditeľovi kmeňovej školy. • Na konci      každého školského roku je takéto dieťa preskúšané z vybraných
predmetov v kmeňovej škole v SR. Zákon umožňuje vykonať skúšku aj za
dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.
• Predmety, z ktorých sa má skúška vykonať ,ako aj jej obsah určí riaditeľ
príslušnej školy. Povinným predmetom je vyučovací jazyk.
• Termín skúšky dohodne s riaditeľom zákonný zástupca žiaka do 15. mája
kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiak môže zo závažných
dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať
skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s
riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.
• Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v
zahraničí nevyučujú, škola vydá vysvedčenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>