Štatút žiackeho parlamentu

Žiacky parlament

O nás |  Zloženie |  Štatút |  Naše aktivity

      Svoju funkciu po prvýkrát začal plniť v školskom roku 2005/2006 a vo svojej činnosti pokračuje až dodnes. Slúži ako poradný orgán v škole a je dobrovoľným združením žiakov 5. – 9. ročníka bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu. Žiaci (poslanci) sú volení v priamych voľbách, v kmeňových triedach školy na jeden školský rok. Každú triedu zastupujú predseda triedy a jeden ďalší dobrovoľník, pretože člen žiackeho parlamentu môže byť aj samostatná funkcia v triede.
Hlavné poslanie ŽP:
  • zastupovať všetkých žiakov ZŠ
  • všímať si správanie, prospech, úspechy i neúspechy žiakov a upozorňovať na ne
  • vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov
  • vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení
  • pomáhať šetriť energiu v triedach a ostatných spoločných priestoroch školy
  • podávať návrhy na skrášľovanie priestorov tried, školy a jej okolia
  • upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy
  • prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole, aktívne sa podieľať na ich organizácii
Cieľom jeho činnosti je snaha o spríjemnenie pobytu žiakov v škole, presadzovanie vhodných návrhov a pripomienok k lepšiemu chodu školy a dobrej vzájomnej spolupráce žiakov a pedagógov.

O fungovaní ŽP je informovaná celá škola prostredníctvom parlamentnej nástenky, školského časopisu Školoviny, prípadne rozhlasového vysielania a školskej internetovej stránky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>