4. šverm. konferencia

Dňa 29. apríla sa v našej škole uskutočnila 4. švermovácka konferencia s názvom Obchodovanie s ľuďmi.  Zúčastnili sa jej zástupcovia jednotlivých tried, naši prezentujúci žiaci 8. a 9. ročníka a návštevou nás poctil aj náš hosť, ktorý prispel zaujímavou prednáškou. Hneď v úvode k nám zavítala aj redaktorka humenskej televízie, ktorá si spolu s kameramanom vypočula prvých prezentujúcich. Naša konferencia sa tak dostane do povedomia ľudí aj prostredníctvom humenskej televízie. Starší žiaci našej školy si na konferenciu pripravili veľmi pekné prezentácie, ktorými nám priblížili problematiku obchodovania s ľuďmi. Pre našu porotu bolo ťažké rozhodnúť o umiestnení jednotlivých prezentácií , preto  sa na 3. mieste umiestnili hneď 2 prezentácie. Prezentácia na tému Obchodovanie s deťmi, ktorú nám prezentovali žiaci 9. A – Tamara Belejová a Daniel Motyka a prezentácia na tému Ochrana a pomoc obetiam obchodovania vo svete a na Slovensku. Prezentujúcimi tejto témy boli žiačky 8. C – Diana Lukáčová, Štefánia Petrovčinová a Tomáš Šuľák. Na 2. mieste s témou Prevencia obchodovania s ľuďmi sa umiestnili žiačky 9. B – Viktória Demčaková a Simona Mackaľová, ktoré nám túto tému priblížili poskytnutím praktických rád a uvedením viacerých príkladov týkajúcich sa prevencie obchodovania s ľuďmi. Porota nad prvým miestom dlho nerozmýšľala, pretože žiaci 9. C – Mária Jakubová, Nina Kollarčíková a Ondrej Balko nám svoju tému Prostriedky a konanie obchodovania s ľuďmi predstavili v podobe zaujímavých obrázkov a výpovedí ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi a prezentovaním krátkeho videa.

Chceme však veľmi pekne poďakovať všetkým prezentujúcim, ktorí si dali námahu, obetovali svoj voľný čas a pripravili si pre nás jednotlivé prezentácie. Všetci prezentujúci žiaci boli odmenení peknými cenami, ktoré si ozaj zaslúžili. Títo žiaci však neboli jedinými odmenenými. Sladkú odmenu si odniesli aj žiaci jednotlivých tried 6. ročníka, ktorí vo svojich triedach pripravili zaujímavé nástenky na tému Obchodovanie s ľuďmi. Najkrajšiu triednu nástenku si pripravili žiaci 6. B. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 6. C a na treťom  mieste sa so svojou nástenkou umiestnila trieda 6. A. Veľmi peknú nástenku si však pripravila aj trieda 7. C. Všetkým triedam 6. ročníka blahoželáme a oceňujeme ich zodpovedný prístup a snahu.  V závere konferencie sme si vypočuli aj prednášku nášho hosťa, Mgr. Jaroslava Lukáča, ktorý sa s nami podelil aj o svoje skúsenosti.

Chceme veľmi pekne poďakovať porote, našim zlatým kuchárkam, ktoré nám pripravili tie najlepšie rožteky a koláče, a všetkým zástupcom tried 2. stupňa, ktorí dotvárali príjemnú atmosféru a našich prezentujúcich povzbudzovali potleskom. 

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Zimné radovánky
001
Zimné obdobie prináša veľa dôvodov na radosť. Jedným z nich sú zasnežené kopce nášho mesta.
NÁŠ LYŽIARSKY VÝCVIK
LV2019_2st
Pravidelne každý rok sa siedmaci tešia na lyžiarsky výcvik. Ani tentokrát to nebolo inak.
Fotogaléria