ABC ENGLISH

Švermováci si ešte tesne pred letnými prázdninami oprášili svoje vedomosti z angličtiny. V pondelok  20. 6. 2022 sa naši piataci zúčastnili súťaže v anglickom jazyku ABC ENGLISH. Popasovali sa s rôznymi zábavnými aktivitami a precvičili si jazykové znalosti z čítania s porozumením v texte Šmolkovia, v osemsmerovke hľadali názvy športových aktivít, v časovom limite skladali anglické slová, vety, upravovali poradie slov v anglickej vete, lúštili zašifrované názvy zvieratiek a najväčšou zábavou bolo hľadanie skrytých obrázkov v obraze. O nude nemohlo byť ani reči. Úloh bolo tak akurát. Zvládli ich však  s úsmevom na tvári. Prežili veselé popoludnie plné smiechu a radosti. Celoročné drilovanie anglických slovíčok  a gramatiky im prinieslo zaslúžené ovocie v podobe pekných vecných cien.

1. miesto A – L. M. Ondisková, T. M. Crescioni, M. Mihaľová, L. Sopková

2. miesto B – E. Raganová, M. Behúnová, M. Packo, J. Rybanský

3. miesto D – J. Mandelová, S. Regecová, A. Tomeková, N. Marcinová

4. miesto C – D. Horný, E. Matiasová, S. Z. Haburajová, T. Sokolová

Výhercom srdečne blahoželáme, pani učiteľkám ďakujeme za prípravu žiakov i súťaže a budúci rok sa už tešíme na ďalších šikovných piatakov.

Ďalšie články
Vzácna návšteva.
Predprázdninová pohoda, odovzdávanie vysvedčení, oceňovanie našich naj detí…
Literárne talenty 2022
V predposledný deň školského roka ZŠ Jána Švermu zožala ešte poslednú tohtoročnú úrodu na literárnom poli.
Fotogaléria