Aj my sme „bubnovali“

19. novembra 2019 pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa v priestoroch CVČ Dúha v Humennom uskutočnila „Bubnovačka“, aby bolo deti lepšie počuť… Aj naši žiaci sa zúčastnili tejto zaujímavej akcie a tým dali najavo, že tento problém existuje a treba o ňom hovoriť. Svet detí sa v dnešnej dobe dosť často podceňuje, a predsa aj ony majú právo žiť plnohodnotne a bez strachu.

 

Bubnovalo sa však aj priamo v našej škole, a to spoza lavíc, v telocvični či na chodbe školy… A treba povedať, že aj naše deti nás dokážu mnohému naučiť – teda súdržnosti určite!

 

 

Ďalšie články
Fotogaléria