Beseda o šťastí

Čo je šťastie?

 

Na túto tému diskutovali žiaci Základnej školy Jána Švermu v Humennom pri príležitosti Medzinárodného dňa šťastia v piatok, 13. apríla.  Do besedy s názvom ,,Čo pre mňa znamená šťastie“ sa zapojili žiaci 2. stupňa a účastníkov potešili svojím spevom, výtvarnými, literárnymi a divadelnými dielami. Vytvorili tak príjemnú atmosféru, pri ktorej  poukázali na dôležitosť rodiny, zdravia, priateľstva, vzdelania či každodenných okamihov v našom živote. Žiaci boli za svoje úsilie, úprimnosť, ako aj odvahu podeliť sa s nami o kúsok seba odmenení peknými cenami a usmievavým medovníkom J. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme! Naše ďakujem patrí aj našim kuchárkam, ktoré nám pripravili sladké občerstvenie.

 

A na záver?

 

Nezabúdajte, že každou minútou vášho hnevu strácate 60 sekúnd šťastia. (Ralph Waldo Emerson)

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria