BIOLOGICKÁ EXKURZIA

Poznávanie neživej prírody môže byť zaujímavou činnosťou, ak poznávanie realizujete v prostredí, ktoré s tým bezprostredne súvisí. A preto sme našich deviatakov vzali 15.októbra na biologickú exkurziu. Nové poznatky načerpali najprv v budove Solivaru v Prešove. Navštívili štyri budovy patriace k tejto národnej kultúrnej pamiatke, kde sa dozvedeli poznatky o ťažbe, čerpaní, varení soli zo soľanky a tiež o uskladnení soli. Žiaci absolvovali celú prehliadku s pánom sprievodcom, ktorý im ochotne všetko vysvetlil a obohatil ich o nové informácie.

 

Druhou zastávkou za neživými zložkami našej prírody bola opálová baňa Libanka, ktorá sa nachádza medzi obcami Zlatá baňa a Červenica. Baňa dlho zapadala prachom, ale vďaka iniciatíve niekoľkých nadšencov sa tento zabudnutý slovenský klenot a celosvetový unikát prebudil opäť k životu. Keďže sme boli pomerne veľká skupina, prehliadku Libanky sme absolvovali v dvoch skupinách. Každý dostal prilbu a baterku, aby bola zaistená i naša bezpečnosť počas prechodu baňou. Páni sprievodcovia nám porozprávali niečo o práci v bani, histórii ťažby opálov a tunajších podzemných vzácnostiach. Najviac sa žiaci potešili, keď zazreli aj vzácny opál. Zaujímavosťou je to, že najväčší opál na svete sa našiel práve v obci Červenica, v 18.storočí, kde ho vyplavila rieka. Jeho hmotnosť bola 594 gramov. Bohužiaľ sa ho tunajším múzeám nepodarilo uchovať vo svojej zbierke, a preto, ak ho chcete vidieť, musíte za ním vycestovať do Viedne.

 

 

 

Ďalšie články
Fotogaléria