BIOLOGICKÁ EXKURZIA

Poznávanie neživej prírody môže byť zaujímavou činnosťou, ak poznávanie realizujete v prostredí, ktoré s tým bezprostredne súvisí. A preto sme našich deviatakov vzali 15.októbra na biologickú exkurziu. Nové poznatky načerpali najprv v budove Solivaru v Prešove. Navštívili štyri budovy patriace k tejto národnej kultúrnej pamiatke, kde sa dozvedeli poznatky o ťažbe, čerpaní, varení soli zo soľanky a tiež o uskladnení soli. Žiaci absolvovali celú prehliadku s pánom sprievodcom, ktorý im ochotne všetko vysvetlil a obohatil ich o nové informácie.

 

Druhou zastávkou za neživými zložkami našej prírody bola opálová baňa Libanka, ktorá sa nachádza medzi obcami Zlatá baňa a Červenica. Baňa dlho zapadala prachom, ale vďaka iniciatíve niekoľkých nadšencov sa tento zabudnutý slovenský klenot a celosvetový unikát prebudil opäť k životu. Keďže sme boli pomerne veľká skupina, prehliadku Libanky sme absolvovali v dvoch skupinách. Každý dostal prilbu a baterku, aby bola zaistená i naša bezpečnosť počas prechodu baňou. Páni sprievodcovia nám porozprávali niečo o práci v bani, histórii ťažby opálov a tunajších podzemných vzácnostiach. Najviac sa žiaci potešili, keď zazreli aj vzácny opál. Zaujímavosťou je to, že najväčší opál na svete sa našiel práve v obci Červenica, v 18.storočí, kde ho vyplavila rieka. Jeho hmotnosť bola 594 gramov. Bohužiaľ sa ho tunajším múzeám nepodarilo uchovať vo svojej zbierke, a preto, ak ho chcete vidieť, musíte za ním vycestovať do Viedne.

 

 

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria