Bronzový Štúrov Zvolen

Mesiac jún je už 33 rokov zasvätený súťaži, ktorá od školských kôl cez regionálne či krajské kolá  vrcholí práve vo Zvolene v celoslovenskom kole. Tohto roku 4. a 5. júna privítalo mesto Zvolen tých najlepších rétorov z najlepších, aby si zmerali sily v troch kategóriách.

 

V utorok 4. júna sa pre všetkých súťažiacich uskutočnili tvorivé dielne, ktoré viedli vysokoškolskí pedagógovia. V I. kategórii to bola Mgr. Lýdia Janáková, PhD. V neskorých popoludňajších hodinách sa všetci súťažiaci, pedagógovia, ale aj rodičia stretli pred Zvolenským zámkom, aby si netradične programom História v pohybe prezreli zámok, oboznámili sa s umením šermiarov či stredovekými tancami.

 

V stredu 5. júna v dopoludňajších hodinách po úvodnom oficiálnom  otvorení sa súťažiaci rozdelili do troch kategórií a Alžbetka si v silnej konkurencii 15 súťažiacich a po pochvalných slovách z úst porotcov odniesla krásne 3. miesto. I keď samotná Alžbetka so svojím umiestnením nebola spokojná, nám ostatným vyčarovala úsmev na tvári, pretože ako povedal jeden zo spoluorganizátorov súťaže pán Pinka: „Školskými, regionálnymi a krajskými kolami prešlo vyše 500 súťažiach…“  A tak uspieť v celoslovenskom kole, reprezentovať región a stáť na pódiu nie je ľahká vec, preto tretie miesto si nesmierne vážime.

 

Alžbetke srdečne blahoželáme, pani učiteľke Dobrovolnej ďakujeme za prípravu a rodičom  ďakujeme za podporu a pomoc.

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria