< » Naše aktivity 2017/2018
Galérie
Naše aktivity 2017/2018
ABC ENGLISH
abc1
A veru nám to aj dokázali tohtoroční piataci, ktorí sa vo štvrtok 17. 5. 2018 zúčastnili súťaže v anglickom jazyku ABC ENGLISH.
Knižná burza
burza
Aj tento školský rok žiacky parlament zrealizoval v našej škole burzu použitých kníh – Dajme knihám druhú šancu.
Englishstar
star
Akí dobrí ste v angličtine? Poznáte úroveň svojej angličtiny? Že nie?
Deň fyz. experimentov
fyz
Naši deviataci veľmi radi experimentujú, preto s nadšením uvítali zorganizovanie školskej akcie pod názvom „Deň fyzikálnych experimentov“, ktorý prebehol vo štvrtok 14.júna 2018.
Detský čit. maratón
006
V spolupráci s Vihorlatskou knižnicou sme sa dňa 30. mája 2018 zapojili do 11. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu
Štúrov Zvolen
zvolen
V roku 2018 si pripomíname 203. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa,
Návšteva archeoparku
hanusovce_foto
11. mája 2018 mali naši šiestaci možnosť zoznámiť sa s najstaršími dejinami skutočne netradične.
Poznávam svoj región
20180509_091309
V dňoch 9. a 15. mája sa uskutočnila exkurzia v rámci predmetu občianska náuka, ktorá súvisela s témou: Poznávam svoj región.
Botanikiáda
botanik
Aj biológia môže byť zábavná! Presvedčili sa o tom aj žiaci 5.ročníka Alex Taňkoš a Pavel Korba s Mgr. Veronikou Bačovčinovou,
SLÁVIK SLOVENSKA
slavik
Krásne melódie ľudových piesní sa ozývali po škole 25. apríla, pretože vtedy prebiehalo školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2018. Súťažilo 57 spevákov v troch kategóriách.
Na návšteve v HNTV
hntv
Dňa 27. mája 2018, t.j. v piatok, sme prijali milé pozvanie od riaditeľa HNTV pána Rudolfa Gregoroviča a po roku sme opäť zavítali do HNTV
Úspechy našich MO FO
mofo
Celoročné spoločné úsilie žiakov a ich učiteľov z našej školy pri odkrývaní tajov matematiky a fyziky vyvrcholilo v apríli okresnými a krajskými kolami olympiád.
Deň Zeme očami detí
dzod
Deň Zeme očami detí... tak sa nazýva akcia, ktorú pripravili vychovávateľky pre deti v ŠKD.
Zelený deň Zeme
den_zeme
Zelený deň, ako sme si ho my - Švermováci pomenovali, bol naším Dňom Zeme.
Exkurzia v Steel Parku
steel
Elektrina a magnetizmus sú témy, s ktorými sa naši žiaci stretávajú na hodinách fyziky v 9.ročníku.
Súťaž v ANJ
anj
Máte poznatky o živote súčasných anglicky spievajúcich spevákov, speváčok či skupín?
Žabie taxi
zaby
Prvý aprílový piatok, t.j. 6.4.2018, sa uskutočnilo opäť „žabie taxi“.
Florbalová liga D
flor
Našou tradíciou je každý rok florbalový turnaj. Tento školský rok to nebolo inak.
TALENTÁRIUM
talent
Kristína, Ed Sheran, Dara Rolins, Imt Smile a veľa ďalších interprétov modernej hudby rozozvučali priestory našej školy dňa 21.3. 2018.
Hviezdoslavov Kubín 1. st.
hk_1st
Každoročne sa začiatkom marca stretnú najlepší recitátori z každej triedy na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
Hviezdoslavov Kubín 2. st.
HK2018
Dňa 14. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo školské kolo najstaršej recitačnej súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy, 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína.
Lyžovačka v Tatrách
lv2018_1
I keď sa vonku môže zdať akoby prišla jar, lyžiarsky výcvik sme prežili v krásnej zimnej rozprávke.
Karneval
karn
V období Fašiangov žije celý svet karnevalmi, tancom a zábavou. Inak to nebolo ani v našej škole.
Piataci v báb. divadle
divadlo
Viete, že Afrika môže byť nielen farebná, ale aj čierno-biela? A že africké zvieratá vedia spievať africké pesničky?
ŠK GEO. OLYMPIÁDY
go1
Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo dňa 29. 11. 2017.
Basketbalová radosť
baskel_foto
Tak ako október už tradične patrí vybíjanej, november bude patriť basketbalu. Tento rok sme prvýkrát usporiadali basketbalový turnaj pre žiačky 7.-9.ročníka.
Beseda so zdravotníkom
Bez názvu – 1
„Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna“ ...slogan Svetového dňa prvej pomoci, že hrdinom sa môže stať každý a kdekoľvek. Stačí vedieť ako na to .
Chutne a zdravo
sedliska
Aj tak by sa dala nazvať naša jesenná exkurzia v ovocných sadoch v Sedliskách.
Tvorivé dielne
2
18. októbra 2017 sa v našej škole zrealizovali tvorivé dielne. Veď kde inde, ako práve na takomto podujatí sa vytvorí priestor pre fantáziu a šikovné ruky detí...
Kvíz „ Moja kniha“
kviz o knihe
V mesiaci október spolu so žiakmi 1.stupňa organizujeme aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice.
Zábavné popoludnie v ŠKD
popoludnie
Dňa 3.11.2017 sa v školskom klube detí uskutočnilo zábavné popoludnie, ktorého cieľom bolo užiť si zábavu, hudbu, dobré jedlo, a to všetko v maskách.
Turnaj vo vybíjanej
vybijana
V polovici októbra prebiehal na našej škole turnaj vo vybíjanej. Zapojili sa doň žiačky 5. a 6. ročníkov.
Olympiáda zo SJL
olymp2_sjl
Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnil v poradí už 10. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
„Uchaľak“ piatakov
uchalak
Tradície majú v našom živote výnimočné postavenie, skrášľujú ho a do značnej miery aj obohacujú.
Poznáš svoje okolie?
exkurzia
Na túto otázku vedia naši piataci jednoznačne odpovedať. V rámci regionálnych dejín spoznali históriu nášho krásneho mestečka,
Exkurzia na Čističke odp. vôd
cov
Dňa 22.9. 2017 sa žiaci 6.A a 6.B triedy s učiteľmi fyziky p. Mgr. Mariánom Karpáčom a Ing. Máriou Taňkošovou, zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd v Humennom.
Európsky deň jazykov
eu
Come stai, Ciesz,cane, Slowakei a mnohé ďalšie cudzojazyčné slová zneli v utorok dňa 26.9.2017 na hodinách anglického jazyka.
Ďalšie články
Kráľovná na Dunaji
budpest
2. a 3. októbra 2019 naši siedmaci a ôsmaci navštívili počas dejepisnej exkurzie hlavné a zároveň najväčšie mesto Maďarska.
Plavecký výcvik 6.roč.
plav
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Fotogaléria