Naše aktivity
Naše aktivity 2017/2018
ABC ENGLISH
A veru nám to aj dokázali tohtoroční piataci, ktorí sa vo štvrtok 17. 5. 2018 zúčastnili súťaže v anglickom jazyku ABC ENGLISH.
Knižná burza
Aj tento školský rok žiacky parlament zrealizoval v našej škole burzu použitých kníh – Dajme knihám druhú šancu.
Englishstar
Akí dobrí ste v angličtine? Poznáte úroveň svojej angličtiny? Že nie?
Deň fyz. experimentov
Naši deviataci veľmi radi experimentujú, preto s nadšením uvítali zorganizovanie školskej akcie pod názvom „Deň fyzikálnych experimentov“, ktorý prebehol vo štvrtok 14.júna 2018.
Detský čit. maratón
V spolupráci s Vihorlatskou knižnicou sme sa dňa 30. mája 2018 zapojili do 11. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu
Štúrov Zvolen
V roku 2018 si pripomíname 203. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa,
Návšteva archeoparku
11. mája 2018 mali naši šiestaci možnosť zoznámiť sa s najstaršími dejinami skutočne netradične.
Poznávam svoj región
V dňoch 9. a 15. mája sa uskutočnila exkurzia v rámci predmetu občianska náuka, ktorá súvisela s témou: Poznávam svoj región.
Botanikiáda
Aj biológia môže byť zábavná! Presvedčili sa o tom aj žiaci 5.ročníka Alex Taňkoš a Pavel Korba s Mgr. Veronikou Bačovčinovou,
SLÁVIK SLOVENSKA
Krásne melódie ľudových piesní sa ozývali po škole 25. apríla, pretože vtedy prebiehalo školské kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2018. Súťažilo 57 spevákov v troch kategóriách.
Na návšteve v HNTV
Dňa 27. mája 2018, t.j. v piatok, sme prijali milé pozvanie od riaditeľa HNTV pána Rudolfa Gregoroviča a po roku sme opäť zavítali do HNTV
Noc s Andersenom
Kúzelnú noc plnú rozprávok zažilo koncom apríla 38 našich šiestakov.
Reading Competition
Už tretí rok sa naši šiestaci, hlavne tí čítaniachtiví , tešia na mesiac marec.
Úspechy našich MO FO
Celoročné spoločné úsilie žiakov a ich učiteľov z našej školy pri odkrývaní tajov matematiky a fyziky vyvrcholilo v apríli okresnými a krajskými kolami olympiád.
Deň Zeme očami detí
Deň Zeme očami detí… tak sa nazýva akcia, ktorú pripravili vychovávateľky pre deti v ŠKD.
Zelený deň Zeme
Zelený deň, ako sme si ho my – Švermováci pomenovali, bol naším Dňom Zeme.
Exkurzia v Steel Parku
Elektrina a magnetizmus sú témy, s ktorými sa naši žiaci stretávajú na hodinách fyziky v 9.ročníku.
Súťaž v ANJ
Máte poznatky o živote súčasných anglicky spievajúcich spevákov, speváčok či skupín?
Žabie taxi
Prvý aprílový piatok, t.j. 6.4.2018, sa uskutočnilo opäť „žabie taxi“.
Florbalová liga D
Našou tradíciou je každý rok florbalový turnaj. Tento školský rok to nebolo inak.
TALENTÁRIUM
Kristína, Ed Sheran, Dara Rolins, Imt Smile a veľa ďalších interprétov modernej hudby rozozvučali priestory našej školy dňa 21.3. 2018.
Hviezdoslavov Kubín 1. st.
Každoročne sa začiatkom marca stretnú najlepší recitátori z každej triedy na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
Hviezdoslavov Kubín 2. st.
Dňa 14. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo školské kolo najstaršej recitačnej súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy, 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína.
Lyžovačka v Tatrách
I keď sa vonku môže zdať akoby prišla jar, lyžiarsky výcvik sme prežili v krásnej zimnej rozprávke.
Karneval
V období Fašiangov žije celý svet karnevalmi, tancom a zábavou. Inak to nebolo ani v našej škole.
Piataci v báb. divadle
Viete, že Afrika môže byť nielen farebná, ale aj čierno-biela? A že africké zvieratá vedia spievať africké pesničky?
ŠK GEO. OLYMPIÁDY
Školské kolo Geografickej olympiády 2017 / 2018 pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo dňa 29. 11. 2017.
Basketbalová radosť
Tak ako október už tradične patrí vybíjanej, november bude patriť basketbalu. Tento rok sme prvýkrát usporiadali basketbalový turnaj pre žiačky 7.-9.ročníka.
Beseda so zdravotníkom
„Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna“ …slogan Svetového dňa prvej pomoci, že hrdinom sa môže stať každý a kdekoľvek. Stačí vedieť ako na to .
Chutne a zdravo
Aj tak by sa dala nazvať naša jesenná exkurzia v ovocných sadoch v Sedliskách.
Tvorivé dielne
18. októbra 2017 sa v našej škole zrealizovali tvorivé dielne. Veď kde inde, ako práve na takomto podujatí sa vytvorí priestor pre fantáziu a šikovné ruky detí…
Kvíz „ Moja kniha“
V mesiaci október spolu so žiakmi 1.stupňa organizujeme aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice.
Zábavné popoludnie v ŠKD
Dňa 3.11.2017 sa v školskom klube detí uskutočnilo zábavné popoludnie, ktorého cieľom bolo užiť si zábavu, hudbu, dobré jedlo, a to všetko v maskách.
Turnaj vo vybíjanej
V polovici októbra prebiehal na našej škole turnaj vo vybíjanej. Zapojili sa doň žiačky 5. a 6. ročníkov.
Olympiáda zo SJL
Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnil v poradí už 10. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
„Uchaľak“ piatakov
Tradície majú v našom živote výnimočné postavenie, skrášľujú ho a do značnej miery aj obohacujú.
Poznáš svoje okolie?
Na túto otázku vedia naši piataci jednoznačne odpovedať. V rámci regionálnych dejín spoznali históriu nášho krásneho mestečka,
Exkurzia na Čističke odp. vôd
Dňa 22.9. 2017 sa žiaci 6.A a 6.B triedy s učiteľmi fyziky p. Mgr. Mariánom Karpáčom a Ing. Máriou Taňkošovou, zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd v Humennom.
Európsky deň jazykov
Come stai, Ciesz,cane, Slowakei a mnohé ďalšie cudzojazyčné slová zneli v utorok dňa 26.9.2017 na hodinách anglického jazyka.
Ďalšie články
Fotogaléria