Naše aktivity
Naše aktivity 2019/2020
Pokyny pre 1. st. od 1.6.2020
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Hviezdoslavov Kubín
Umelecká prehliadka tých najlepších recitátorov v poézii a próze sa v ZŠ Jána Švermu uskutočnila 20. februára 2020.
Fašiangová zábava
Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla druhú februárovú stredu popoludní v priestoroch telocvične našej školy.
Náš lyžiarak
osledné roky je prvý februárový týždeň týždňom lyžovania.
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Sánkovačka v Zamutove
Deti školského klubu pri Základnej škole Jána Švermu sa v dňoch 14.1 a 15.1.2020 zúčastnili sánkovačky v Zamutove.
Olympiáda v anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Filipko a ježibaba
Rozprávka o Filipkovi je pôvodnou bieloruskou rozprávkou o odvahe malého chlapca, ktorý svojou bystrosťou prekabáti zlomyseľnú ježibabu.
Srdiečko z lásky
Vianoce už klopú na dvere, čarovná vianočná atmosféra na nás dýcha zo všetkých kútov a ľudia začínajú mať k sebe akosi bližšie.
Vianočná burza
Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, lásky, rodiny. K Vianociam v našich zemepisných šírkach neodmysliteľne patrí jagavý stromček a darčeky.
Šaliansky Maťko
Dňa 11. decembra 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského.
Mikulášsky stolno. turnaj
Už tradičný školský stolnotenisový turnaj tento rok pozýval priaznivcov pod názvom MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ.
O vesmíre trochu inak
Dňa 14.11.2019 sa uskutočnila návšteva planetária a hvezdárne v Technickom múzeu v Košiciach.
Aj my sme „bubnovali“
19. novembra 2019 pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa v priestoroch CVČ Dúha v Humennom
Kvíz „Viem, čo zjem“
Dňa 28. októbra 2019 sa uskutočnil kvíz o zdraví pre žiakov 2. – 4. ročníkov, ktorý bol zameraný na zdravé stravovanie.
Exkurzia z techniky
Naši deviataci sa dňa 29.10.2019 zúčastnili exkurzie na Strednej odbornej škole technickej v Humennom.
Korčuliarsky výcvik
V dňoch 13.11. – 19. 11. 2019 sa žiaci 2. ročníka ZŠJŠ zúčastnili korčuliarskeho výcviku v priestoroch zimného štadióna v Humennom.
Turistická vychádzka
Kto má rád turistiku, krásne výhľady, prírodu a vždy so sebou nosí dobrú náladu, si určite prišiel na svoje v sobotu 26.10.2019.
Zdravé zúbky
Dňa 9.10.2019 sa v našej škole pre žiakov druhého ročníka uskutočnila beseda s názvom „Zdravé zúbky“.
Exkurzia – BUKÓZA HOLDING
K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING,
Turnaj vo vybíjanej
Tak ako po iné roky, aj tento školský rok patril mesiac október v našej škole žiačkam piateho a šiesteho ročníka.
BIOLOGICKÁ EXKURZIA
Poznávanie neživej prírody môže byť zaujímavou činnosťou, ak poznávanie realizujete v prostredí, ktoré s tým bezprostredne súvisí.
Kvíz z tvorivej elektroniky
V pondelok 21.októbra 2019 sa spojila naša ZŠ v zastúpení Ing. Márie Taňkošovej s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku prostredníctvom Amavet klubu 723, ktorej vedúcou je PaedDr. Marianna Coganová,
Timravina studnička
Dňa 14.10.2019 sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu uskutočnilo školské kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.
Plavecký výcvik 6.roč.
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Návšteva Observatória
V blízkom okolí nášho mesta sa nachádza observatórium, ktoré sa vyznačuje viacerými zaujímavosťami – planetáriom, meteorologickou stanicou,
Kráľovstvo odpadu
Ochrana životného prostredia je téma, ktorá čoraz viac rezonuje v ušiach našich detí z úst médií. Ani naša škola však nezaostáva,
Vitajte v ŠKD
Popoludnie dňa 12.9. 2019 sa na Základnej škole Jána Švermu nieslo v znamení zábavy.
Ďalšie články
Fotogaléria