Naše úspechy
Naše úspechy 2016/2017
Vojna očami detí
V mesiaci jún sa naši žiaci vždy tešia na vyhodnotenie zaujímavej súťaže, ktorá dominuje mestu Humenné práve začiatkom leta.
Naši perokresci
Záver každého šk. roka sa nesie v bilancovaní úspechov a výsledkov…aj my, vyučujúce SJL, sme teda hodnotili.
Literárne talenty
Dňa 21. júna 2017 sa vo Vihorlatskej knižnici v Humennom uskutočnilo oceňovanie už XXXVII. ročníka súťaže Literárne talenty.
Literárny Kežmarok
V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana konal už 52. ročník Literárneho Kežmarku, venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea a 90. výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried.
ŠTÚROV ZVOLEN
Jarné mesiace školského roka vždy patria literátom, recitátorom a samozrejme rétorom, tým posledným spomínaným je tridsaťjeden rokov zasvätená súťaž,
Viacboj všestrannosti
Dňa 9. 6. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili „Letného viacboja všestrannosti žiakov 1.- 4. ročníka“, ktorý sa uskutočnil na ZŠ Pugačevovej.
DÚHA 2017
Dňa 5. mája 2017 sa v meste Stará Ľubovňa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie XXI. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí pod názvom DÚHA 2017.
Dej. olympiáda – kraj
V mesiaci marec sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazky okresného kola, a to za deviatakov Katka Ondrejová a za ôsmakov Mirka Ondrejová so Števkou Sokolovou.
Lit. Revúca 2017
Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov vyhlásilo už 13. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Všetci boli úspešní…
Dňa 30. 3. 2017 sa v priestoroch Vihorlatského múzea – v kaštieli v Humennom – uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
OKRESNÉ KOLÁ MAT. SÚŤAŽÍ
Okresné kolá matematických súťaží máme v tomto školskom roku za sebou. Žiaci našej školy sa ani teraz nedali zahanbiť a so svojimi rovesníkmi bojovali úspešne.
OK Fyzikálnej olympiády
Dňa 16.3. 2017 zorganizovalo CVČ vo  Vranove nad Topľou v spolupráci s CVČ Humenné 58. ročník Fyzikálnej olympiády v priestoroch CVČ vo Vranove nad Topľou,
VESMÍR OČAMI DETÍ
Poslaním takmer každej hvezdárne je zhromaždiť, spracovať poznatky z astronómie a jej príbuzných vied. Poslaním nás, pedagógov, je viesť našich zverencov k záujmu o vesmír a jeho tajomstvá.
Čo vieš o hviezdach
Každý školský rok prebiehajú pre žiakov ZŠ rôzne súťaže, na ktoré ich pravidelne pripravujú naši učitelia s nádejou, že sa v nich umiestnia na popredných miestach v celkovom hodnotení
Obvodné kolo DEJ olympiády
Ej, veruže sa našim historikom oplatilo vŕtať sa v dejinách! Či už vďaka valentínskej atmosfére, či vďaka neúnavnej práci žiakov a dobrému učiteľskému koučingu
Súťaž lomihlav
Švermováci si radi zasúťažia aj v súťažiach, kde sa nelámu športové rekordy, ale „hlava“. Dve družstvá zložené z ôsmich našich siedmakov a ôsmakov sa v piatok 2. decembra zúčastnili súťaže LOMIHLAV.
Vianočná ozdoba
Rôzne kreatívne techniky a materiály použili naši žiaci v predvianočnom období, aby  stvárnili tému najkrajších a najobľúbenejších sviatkov v roku Vianoc.
Súťaž v prvej pomoci
Dňa 5. decembra 2016 sa deviataci našej školy v zložení  Matúš Sukeľ 9.A,  Diana Lukáčová 9.C a Elena Karpáčová 9.C zúčastnili 6. ročníka Súťaže v prvej pomoci,
Tech. olympiáda 7. roč.
Dňa 1.decembra 2016  sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu v spolupráci s Centrom voľného času Dúha Humenné, uskutočnil 7. ročník Technickej olympiády.
Zimný viacboj
V utorok 22. 11. 2016 sa v priestoroch telocvične ZŠ Dargovských hrdinov uskutočnilo okresné kolo zimného viacboja všestrannosti žiakov 1. stupňa.
Bronzový úspech …
V priestoroch CVČ Dúha v Humennom sa uskutočnil  9. ročník obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C.
SLADKÝ HRNČEK MEDU
Vedeli ste, že med sa využíva pri nachladnutí, zapálenom hrdle, ochoreniach dýchacích ciest či pri rekonvalescencii?
ZLATO V HRDLE
Dňa 20.10.2016 sa konala súťaž v speve populárnych piesní pod názvom „Slávici z lavice“.
Cezpoľný beh.
Dňa 6.10.2016 sa pri Lackovskom moste uskutočnilo okresné kolo žiakov základných škôl v cezpoľnom behu.
Vďaka akým povolaniam
Dňa 18.09. 2016 /v nedeľu/ o 16.00 hod. sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti MŠ a ZŠ, ktorú vyhlásila primátorka mesta, Jana Vaľová
Ďalšie články
Hviezdoslavov Kubín
Umelecká prehliadka tých najlepších recitátorov v poézii a próze sa v ZŠ Jána Švermu uskutočnila 20. februára 2020.
Karneval žiakov 1. st.
Medzi najobľúbenejšie udalosti v našej škole patrí karneval pre žiakov 1. stupňa ZŠ,
Fotogaléria