Cezpoľný beh.

Dňa 6.10.2016 sa pri Lackovskom moste uskutočnilo okresné kolo žiakov základných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali v kategórii žiakov Daniel Baláž z triedy 9.A a Kristián Barančík z triedy 8.C. V kategórii žiačok školu reprezentovali Lea Diničová z triedy 9.B a Sarah Čajbíkova s Viktóriou Marcinovou s triedy 8.C.

Lea Diničová po urputnom boji dosiahla krásne 5. miesto a výrazný úspech dosiahol Kristián Barančík, ktorý kategóriu starších žiakov základných škôl vyhral.

Kristián Barančík reprezentoval našu školu na krajskom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2016 v Starej Ľubovni pod Ľubovnianskym hradom. V silnej konkurencii Kristián obsadil pekné 8.miesto.

Kristiánovi srdečne gratulujeme a taktiež ďakujeme p.uč. Petrovi Čerevkovi za prípravu svojho zverenca.

 

barancik

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria