Cezpoľný beh.

Dňa 6.10.2016 sa pri Lackovskom moste uskutočnilo okresné kolo žiakov základných škôl v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali v kategórii žiakov Daniel Baláž z triedy 9.A a Kristián Barančík z triedy 8.C. V kategórii žiačok školu reprezentovali Lea Diničová z triedy 9.B a Sarah Čajbíkova s Viktóriou Marcinovou s triedy 8.C.

Lea Diničová po urputnom boji dosiahla krásne 5. miesto a výrazný úspech dosiahol Kristián Barančík, ktorý kategóriu starších žiakov základných škôl vyhral.

Kristián Barančík reprezentoval našu školu na krajskom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2016 v Starej Ľubovni pod Ľubovnianskym hradom. V silnej konkurencii Kristián obsadil pekné 8.miesto.

Kristiánovi srdečne gratulujeme a taktiež ďakujeme p.uč. Petrovi Čerevkovi za prípravu svojho zverenca.

 

barancik

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria