Chemická olympiáda

Dňa 27. apríla 2017 som sa zúčastnila krajského kola chemickej olympiády. Tá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia a základnej školy svätého Mikuláša v Prešove. Okrem mňa súťažilo aj ďalších 32 žiakov, z ktorých som už viacerých poznala z iných predmetových olympiád.

 

Chemická olympiáda pozostávala z dvoch častí, praktickej a teoretickej. Rozdelili nás na dve skupiny. Čakala ma praktická časť, takže moje kroky ma viedli do laboratória, v ktorom sme robili chemické pokusy. Po 20 minútovej prestávke sme pokračovali. Moja skupina teoretickou časťou, iná praktickou. Presunuli sme sa do jednej z tried, kde sme riešili test.

 

Moje poďakovanie patrí p. uč. Typčukovi, ktorý má obrovskú zásluhu

na mojom (našom) 1. mieste.   Štefánia Petrovčinová 9. C
 

chemia2

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria