Čitateľský maratón

Dňa 31. mája 2017 sme sa opäť pokúsili prekonať rekord vo verejnom čítaní detí.

 

Šesťhodinový čitateľský maratón odštartoval pán riaditeľ prečítaním jednej strany z knihy    G. Futovej – Brata musíš poslúchať. Po ňom už „nastúpili“ na čitateľskú trať mladší i starší žiaci.

 

Žiaci 2. a 3. ročníkov sa zoznamovali so zaujímavými príbehmi Smelého zajka v Afrike od   J. C. Hronského a štvrtáci prostredníctvom knihy autorky G. Futovej  sa započúvali do rozprávania sestry, ktorá odporúča všetkým čitateľom, že je ozaj lepšie, ak majú pred starším bratom rešpekt.

 

Na 2. stupni piataci a šiestaci so záujmom počúvali príbeh O čarovnej metle a siedmaci, ôsmaci a deviataci sa našli v knihe Poškoláci od G. Futovej. Slangové slová hrdinov, vodcovské typy žiakov v kolektívoch, prezývky učiteľov či neobľúbené písomky – to všetko si získalo sympatie autorky.

 

Ťažko povedať, či sa nám podarilo prekonať minuloročný rekord s počtom 347 čítajúcich žiakov, ale podstatnejšie je, že čitateľské dopoludnie podporilo záujem o čítanie u našich detí. Veď cieľom projektu je poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa a toho si autori môžu získať iba napísaním dobrej knihy, o ktorú bude mať zanietený čitateľ vždy záujem.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria