Členenie základného vzdelania

Primárne vzdelanie získa


– žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka  

  ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ,
– žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním

  posledného ročníka ZŠ.


Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.


Nižšie stredné vzdelanie získa


– žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka

  ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ,
– žiak úspešným absolvovaním prvého ročníka

  päťročného vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z

  ôsmeho ročníka ZŠ,
– žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka

  osemročného vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania v SŠ,
– žiak absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho         

  programu praktickej školy.


Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria