Členenie základného vzdelania

Primárne vzdelanie získa


– žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka  

  ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ,
– žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním

  posledného ročníka ZŠ.


Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.


Nižšie stredné vzdelanie získa


– žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka

  ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ,
– žiak úspešným absolvovaním prvého ročníka

  päťročného vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z

  ôsmeho ročníka ZŠ,
– žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka

  osemročného vzdelávacieho programu odboru

  vzdelávania v SŠ,
– žiak absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho         

  programu praktickej školy.


Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria