Čo vieš o hviezdach

Marec bol pre našich deviatakov veľmi náročným mesiacom, pretože sa pripravovali na Testovanie 9, ktoré malo preveriť ich nadobudnuté vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. S preverovaním vedomostí však niektorí žiaci pokračovali aj po ukončení testovania v rôznych súťažiach v okresných kolách.

 

Jednej z nich sa zúčastnil aj žiak 9. B Vladimír Pančišin, ktorý sa zaujíma o vesmír, planéty a kozmonautiku. To, že je skvelým odborníkom v jednotlivých témach, potvrdil svojou účasťou na astronomickej súťaži 22.marca 2018 vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom, kde získal 1.miesto.

 

Vladovi srdečne ďakujeme a držíme mu palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25. apríla v Prešove pod dohľadom uč. PaedDr. Marianny Coganovej.

 

Ďalšie články
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria