Čo vieš o hviezdach

Každý školský rok prebiehajú pre žiakov ZŠ rôzne súťaže, na ktoré ich pravidelne pripravujú naši učitelia s nádejou, že sa v nich umiestnia na popredných miestach v celkovom hodnotení, či už ide o školské, regionálne, krajské a celoslovenské kolo.

 

V marci tohto roku sme sa ako ZŠ po dlhšej prestávke opäť zúčastnili astronomickej súťaže pod názvom „Čo vieš o hviezdach“, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Jej cieľom je podávať a šíriť informácie o hviezdach, planétach i ľuďoch, ktorí sa svojím nadchnutím pre astronómia zapísali do jej dejín.

 

Našu školu v II. kategórii (žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ) reprezentoval žiak z 8.B Vladimír Pančišin, ktorý v minulom školskom roku navštevoval záujmový útvar – Astronomický krúžok. Ten sa začal realizovať na ZŠ na podnet učiteľky PaedDr. Marianny Coganovej, ktorej táto téma absentuje v učebných osnovách predmetu fyzika a nie je zaradená medzi učivo. Nové a zaujímavé poznatky Vlada pohltili natoľko, že sa tejto téme začal venovať aj tento školský rok a svoje vedomosti si tak overil práve v spomínanej súťaži. Tá pozostávala z vypracovania 120 otázok, ktoré súviseli so všeobecným prehľadom z astronómie, s históriou a súčasnosťou. Po vyhodnotení súťaže sa Vlado umiestnil na 3. mieste a postúpil  s ostatnými víťazmi na krajské kolo.

 

Srdečne blahoželáme a držíme palce v Prešove.

 

hviezdy

 

Ďalšie články
Fotogaléria