Účelové cvičenie.

Účelové cvičenie ochrany človeka a prírody 2022.

 

Dňa 16.9.2022 sa uskutočnilo účelové cvičenie ochrana človeka a prírody, ktoré sme zorganizovali v areáli našej školy t.j. na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku.

Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti nadobudnuté v priebehu školského roka na jednotlivých vyučovacích predmetoch kontrolnými otázkami súťažnou formou, tvoriacich základ vlasteneckého a humánneho cítenia, pozostávajúcich zo súboru požadovaných základných informácii a vedomostí  odborného charakteru, predstavujúcich počiatky prispôsobivého konania, vytvárajúcich nenásilné zvyšovanie odolnosti organizmu pri fyzickej záťaži a záujem o určitú zameranú činnosť.

Žiaci preukazovali svoje vedomosti a schopnosti na piatich stanovištiach :

– Riešenie mimoriadnych situácii – civilná ochrana

– Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana

– Zdravotná príprava

– Výchova k bezpečnému správaniu /dopravná výchova/

– Strelecká príprava – streľba zo vzduchovky na sklopné terče / 7. – 9.ročník/, hod granátom na cieľ / 5. – 6. ročník/

 

Ďalšie články
Ovocné sady
Poslednú septembrovú stredu sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie v ovocných sadoch – Agromix v obci Sedliská.
Šiestaci v Leteckom múzeu
V utorok 27.septembra sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie v Leteckom múzeu v Košiciach, ktoré bolo po prvýkrát verejnosti sprístupnené v roku 2002.
Fotogaléria