Dej. olympiáda – kraj

V mesiaci marec sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazky okresného kola, a to za deviatakov Katka Ondrejová a za ôsmakov Mirka Ondrejová  so  Števkou Sokolovou. Od okresného kola ubehlo niekoľko týždňov a za ten čas sa naše dievčence poctivo pripravovali. Hodiny strávené nad svetovou, národnou i regionálnou históriou padli na úrodnú pôdu a naše historičky aj tento rok dokázali, že patria medzi historické špičky. Všetky tri sa stali úspešnými riešiteľkami, no nás nesmierne teší, že Mirka Ondrejová získala nádherné 3.miesto.

 

Srdečne blahoželáme Mirke aj ostatným dievčatám a gratulujeme aj p. uč. Gibasovi, že Mirku dokázal správne namotivovať.

43444

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Olympiáda v ANJ
ANJ
Šikovní angličtinári nám veru pripravili pekné mikulášske prekvapenie.
Fotogaléria