Dej. olympiáda – kraj

V mesiaci marec sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazky okresného kola, a to za deviatakov Katka Ondrejová a za ôsmakov Mirka Ondrejová  so  Števkou Sokolovou. Od okresného kola ubehlo niekoľko týždňov a za ten čas sa naše dievčence poctivo pripravovali. Hodiny strávené nad svetovou, národnou i regionálnou históriou padli na úrodnú pôdu a naše historičky aj tento rok dokázali, že patria medzi historické špičky. Všetky tri sa stali úspešnými riešiteľkami, no nás nesmierne teší, že Mirka Ondrejová získala nádherné 3.miesto.

 

Srdečne blahoželáme Mirke aj ostatným dievčatám a gratulujeme aj p. uč. Gibasovi, že Mirku dokázal správne namotivovať.

43444

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria