Dejepisná exkurzia

Koniec  júna si naši šiestaci spestrili zaujímavou návštevou historických expozícií nášho širšieho regiónu. Žiaci obdivovali hlavne archeopark, ktorý ich vítal až neuveriteľne realistickými obydliami našich predkov od praveku až po mladšiu dobu železnú. Prezreli si objekty vybavené replikami predpokladaného nábytku, zariadeniami, predmetmi dennej potreby ľudí v minulosti. Pracovníci múzea v dobových kostýmoch nás nielen sprevádzali, ale žiakom dokonca ponúkli možnosť vyskúšať si starodávne remeslá. Túto možnosť naši šiestaci využili a vytvárali tak rôzne šperky, hlinené nádoby a sošky.

V samotnom múzeu si prezreli historické i prírodovedné expozície. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o živočíchoch nášho regiónu a tiež sa im odkryla časť miestneho regiónu v jednotlivých historických obdobiach.

Hanušovská dejepisná exkurzia našich šiestakov bola príjemným ukončením historickej prechádzky učením dejepisu.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria