Dejepisná olympiáda

Historikom sa tento rok skutočne darí

 

9.2.2016 sa uskutočnil už ôsmy ročník obvodného kola Dejepisnej olympiády. Naši ôsmi postupujúci historici nám aj tentoraz urobili veľkú radosť. Všetci boli úspešní, a to je už čo povedať! Popasovali sa s obrovským množstvom historických faktov, prelúskali stovky strán, hodiny strávili nad encyklopédiami a historickými listinami. Námaha však bola odmenená aj v podobe dvoch víťazných priečok.  V kategórii D 1. miesto získala Števka Petrovčinová (8.C)  a  v kategórii E  taktiež 1. miesto obsadila Mirka Ondrejová (7.A). Krásnym úspechom je aj 3. miesto Števky Sokolovej (7.A)  v tej istej kategórii.

Ostatní olympionici  – Samko Čurma (6.B), Timko Jakubov (6.C), Katka Ondrejová (8.C), Majka Jakubová (9.C) a Kristínka Stemnická (9.B) – sa stali úspešnými riešiteľmi. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, úprimne ďakujeme za perfektnú reprezentáciu našej školy a víťazkám na krajskom kole prajeme pocítiť pozitívny vplyv bohyne Kleió, múzy a ochrankyne historikov JJJ…

 

Poďakovať sa chceme aj vyučujúcim PaedDr. Marcele Taňkošovej a Mgr. Jánovi Gibasovi za prípravu žiakov.

 

dejepis

Ďalšie články
Fotogaléria