Dejiny alebo história

„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore. V užšom zmysle len dejiny ľudstva, čiže vývojový proces ľudskej spoločnosti a jej jednotlivcov, najmä politickej, ekonomickej, ideologickej, sociálnej a kultúrnej podoby ľudskej existencie.“ Takto identifikuje históriu encyklopédia Wikipédia. Naši žiaci však do nej vkladajú aj kúsok seba, kúsok svojho študentského života, veď príprava na dejepisnú olympiádu nie je jednoduchá. Štúdium regionálnych, národných i svetových dejín si vyžaduje dostatok času, obrovský kus sebadisciplíny a chcenia. Švermováci aj tento rok dokázali, že o historické dianie majú záujem, keďže na školskom kole v decembri sa žiakmi všetkých ročníkov 2.stupňa zaplnili celé dve triedy. Konkurencia bola teda silná a víťazi nemôžu byť všetci. Aj napriek tomu sa väčšina žiakov stala úspešnými riešiteľmi, čo nás veľmi teší…

 

Víťazmi školského kola sa stali žiaci:

 

kategória C:

 

1. miesto  Michal Židzik  9.B

2. miesto  Samuel Čurma  9.B

3. miesto  Timotej Jakubov  9.C

 

kategória D:

 

1. miesto  Stela Turiková  8.A

2. miesto Viktor Židzik  8.A

3. miesto  Matúš Sudzina  8.C

 

kategória E:

 

1. miesto  Nina Mindová  7.C

2. miesto Veronika Vašková  7.C

3. miesto  Ján Halagan  7.A

 

kategória F:

 

1. miesto  Andrea Luca Zanini 6.A

2. miesto Liana Krivjanská  6.B

3. miesto  Alžbeta Fedurcová  6.A

 

Na okresnom kole nás budú reprezentovať prví dvaja z každej kategórie. Držíme im prsty.

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria