Deň finančnej gramotnosti

V stredu, 21.decembra, prebiehali na našej škole aktivity zamerané na finančnú gramotnosť.

Dievčatá a chlapci od prvého až po deviaty ročník získali dôležité informácie z oblasti financií v podobe pojmov, výpočtov a zážitkov, ktoré im sprostredkovali ich triedni učitelia.

V priebehu 3 až 4 vyučovacích hodín sa žiaci pozreli do histórie obchodu a výmeny tovaru, zamýšľali sa nad hodnotou peňazí a významom poznania financií, spoznávali odlišnosti v minciach a bankovkách, riešili zaujímavé i kreatívne úlohy z praxe a v závere si vyrábali svoju vlastnú peňažnú menu ako platidlo, ale aj peňaženky, pokladničky a banky so všetkými náležitosťami. Bol to zmysluplne i zábavnou formou využitý školský čas.

Fotogaléria

Ďalšie články
READING COMPETITION
Súťaž o knihách, spisovateľoch, hrdinoch v Anglickom jazyku z príležitosti špeciálneho mesiaca marca – mesiaca kníh.
Deň povolaní podľa mena
Radi sa zabávate a dokážete si vystreliť aj sami zo seba? Tak dnešný deň bol pre vás ako stvorený!
Fotogaléria