Deň školských knižníc

V dňoch 21.10. a 24. 10. 2016 sa v znamení  tohto hesla uskutočnila žiakmi obľúbená akcia pod názvom Deň školských knižníc. Žiaci piatych ročníkov pri tejto príležitosti navštívili našu školskú knižnicu, kde vo dvojiciach vyhľadávali v bájkach príbehy o zvieratkách, ktoré si navzájom pomáhali. V domácom prostredí predtým pátrali, kde si kto pomohol v rámci rodiny. Šiestaci a siedmaci mali možnosť zobraziť hlavnú myšlienku prísloví, porekadiel a pranostík výtvarnou formou.  Ȏsmaci  a deviataci tento rok pracovali s detektívnou literatúrou a mali možnosť sa rozhodnúť, ktorú aktivitu budú realizovať – pokračovať v príbehu na základe vlastnej fantázie alebo dotvoriť príbeh výtvarnou formou. Najkrajšie záverečné práce boli vystavené na nástenných novinách v priestoroch školy.

 

Mladší žiaci sa presvedčili , že pomáhať jeden druhému je dôležité na každom kroku a príležitostí je viac než dosť. Starší žiaci načreli do bohatstva ľudovej slovesnosti a mnohí z nich niektoré príslovia, porekadlá a pranostiky vôbec nepoznali a obohatili si nimi svoj obzor vedomostí.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria