Deň vedy a techniky

Naša škola v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku zorganizovala 8. júna zaujímavé dopoludnie pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa ešte len malými krokmi zoznamujú s princípmi a zákonmi vedy a techniky na hodinách prírodovedy.

Učebňa techniky sa tak na pár hodín premenila na stoly plné zázračných predmetov, fyzikálnych pokusov a technických informácií v papierovej podobe. Tie malo pod palcom šesť chlapcov a dve dievčatá, ktoré svoje pripravené zaujímavosti prezentovali s veľkým nadšením.

Celá akcia bola pod odborným dohľadom učiteľky Ing. Márie Taňkošovej a vedúcej AMAVET klubu 723 PaedDr. Marianny Coganovej, ktorá ju finančne podporila formou darčekov pre jednotlivých animátorov.

Deň vedy a techniky mal pozitívne ohlasy nielen medzi deťmi, ale aj medzi učiteľmi, ktorí ocenili prípravu a samotnú organizáciu.

Fotogaléria

Ďalšie články
Vzácna návšteva.
Predprázdninová pohoda, odovzdávanie vysvedčení, oceňovanie našich naj detí…
Literárne talenty 2022
V predposledný deň školského roka ZŠ Jána Švermu zožala ešte poslednú tohtoročnú úrodu na literárnom poli.
Fotogaléria