Deň Zeme očami detí

Deň Zeme očami detí… tak sa nazýva akcia, ktorú pripravili vychovávateľky pre deti  v ŠKD. Takéto vedomostno-náučné popoludnie sa konalo v dňoch 6. až 20. apríla v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí. Pani vychovávateľky tak vo svojich oddeleniach prichystali spolu s deťmi pekné prezentácie o vybraných krajinách našej Zeme. Deti mali možnosť v každom oddelení zažiť a vidieť kúsok z našej krásnej zemegule. Prezentácie predstavovali priame ukážky danej kultúry spojené aj s ochutnávkou domácich dobrôt.

 

Z tohto vedomostno-náučného popoludnia mali deti nezabudnuteľné zážitky, ktoré im aj zároveň prinieslo mnoho nových vedomostí a poznatkov o našej Zemi.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria