Distribúcia Ag samotestov

Postup distribúcie Ag samotestov rodičom z dôvodu zvýšeného záujmu:

 

Informácia z MŠVVaŠ SR pre rodičov k distribúcii Ag samotestov

 

V súvislosti s obrovským záujmom o Ag samotesty, by sme Vám v zmysle predchádzajúceho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo“), zverejneného v „ŠKOLSKOM SEMAFORE“, radi pripomenuli, že

Ministerstvo bude robiť všetko preto, aby každý rodič, ktorý má záujem testovať svoje dieťa, dostal samotesty v najbližších dňoch/týždňoch. Keďže však záujem zo strany rodičov bol 5-násobne vyšší oproti záujmu o testovanie počas minulého školského roka, chceli by sme Vás a rodičov Vašich žiakov poprosiť o trpezlivosť a súčinnosť pri distribúcii samotestov.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja Vás bude postupne kontaktovať a informovať o termíne výdaja ďalších zásob samotestov, akonáhle im budú dodatočné zásoby naskladnené.

Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, musíme Vás poprosiť, aby ste v tejto fáze distribuovali len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa. Mrzí nás zvýšená prácnosť, ktorá tým pre školu a jej zamestnancov vzniká. K tomuto kroku sme však museli pristúpiť, aby v čo najkratšom čase samotesty dostali všetci, čo sú ochotní samotestovať svoje deti.

 

Ďalšie články
Fotogaléria