Drogy a mládež – konf.

Dňa 4. mája sa na Základnej škole Jána Švermu v Humennom konala už 5. Švermovácka konferencia s názvom Drogy a mládež. Prečo práve táto téma? Pretože za posledné roky sa rozšírila rozmanitosť ponuky drog ako aj ich predaj. Výrobcovia i predajcovia využívajú na ich propagáciu rôzne prostriedky, ako aj internet, ktorý žiaci vo zvýšenej miere používajú.  Drogy tak čoraz viac vnímajú ako menej nebezpečné.

 

Cieľom tejto konferencie bolo poskytnúť informácie o drogách, dôvodoch i dôsledkoch ich užívania, liečbe drogovej závislosti, o protidrogovej prevencii v školách a drogovej scéne na Slovensku. Žiaci 8. a 9. ročníka si danú problematiku museli sami naštudovať a na konferencii nám jednotlivé témy priblížili vo svojich prezentáciách. Rovnako sa téme drog venovali aj žiaci 6. a 7. ročníka, ktorí si vo svojich triedach pripravili nástenky. Obsah prezentácií tvorili nielen teoretické poznatky, ale aj  zaujímavé obrázky a videá. Za jednotlivé prezentácie ako aj nástenky žiaci dostali hodnotné ceny.

 

Problematiku drog žiakom ozrejmili aj kpt. PhDr. Anna Čopáková a kpt. JUDr. Miroslav Firkaľ z ORPZ v Humennom, ktorí prispeli zaujímavou prednáškou. Aj týmto im chceme poďakovať za ich aktívnu účasť na konferencii a veríme, že aj tohtoročná konferencia s názvom Drogy a mládež bola pre žiakov prínosom.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria