DÚHA 2015/2016 XX. ročník

…  dúha nad Starou Ľubovňou už dvadsiaty raz ozdobila májové nebo…

 

Dňa 6. mája 2016 sa uskutočnilo vyhlasovanie a oceňovanie celoslovenskej súťaže  výtvarnej a literárnej tvorby detí, Dúha, ktorej vyhlasovateľom a zároveň garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava a dlhoročným usporiadateľom je Ľubovnianske osvetové stredisko, mesto Stará Ľubovňa.

Organizátori literárnej súťaže Dúha aj v jej  jubilejnom XX. ročníku  v školskom roku 2015/2016 pre súťažiacich pripravili zaujímavé témy. Čo pekné prináša   príroda, ktorá nás obklopuje alebo hudba, čo nám skrášľuje život. Podľa slov predsedu poroty, PhDr. PETRA  KARPINSKÉHO, PhD :“ Hneď na začiatku vám prezradím, že ste nás nesklamali. Literárne práce všetkých súťažiacich sršali nápadmi, majstrovstvom a originalitou. V rámci témy Príroda okolo nás sme si mohli prečítať rôzne veselé, ale aj napínavé príbehy a básničky…. Páčilo sa nám, že ste nikdy nezabudli zdôrazniť, že prírodu treba chrániť, pretože bez nej by sme nemohli na tejto planéte žiť. Téma Hudba ma inšpiruje, hudbu mám rád  o čosi viac oslovila starších žiakov, a práve ich práce dosahovali veľmi vysokú literárnu úroveň, čo sa samozrejme prejavilo aj na hodnotení. Pri hodnotení všetkých prác sme dávali dôraz na tvorivosť a na fantáziu, a na to, ako ste ich do textu dokázali pretaviť. Všímali sme si aj originalitu a to, či sa nenechávate až priveľmi ovplyvniť nejakými cudzími poviedkami, rozprávkami a básničkami. V próze sa nám páčilo, ak autor alebo autorka dokázali spracovať vlastný zážitok, vlastnú skúsenosť tak, aby to nebolo len obyčajné rozprávanie, ale aby z toho vznikol naozajstný literárny text. Na záver sa musím priznať, že keď som dočítal všetky dielka, bol som taký namotivovaný, že som si musel z CD prehrávača pustiť peknú hudbu a potom som sa išiel prejsť, hoci nie do prírody, ale aspoň okolo domu. Ďakujem vám všetkým za krásne umelecké zážitky a rovnako ďakujem i všetkým učiteľom a rodičom, ktorí autorov vedú a pomáhajú im pri ich tvorbe. Verím, že sa na súťaži Dúha stretneme opäť o rok.  Za porotu Peter Karpinský

 

OCENENIA – LITERÁRNA TVORBA


II. KATEGÓRIA – ZŠ (2. – 4. ROČ.) – POÉZIA

1. MIESTO: LÍVIA HUDÁKOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 


     2. MIESTO: EVA ONDERIŠINOVÁ, 6 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné

 

3. MIESTO: LENKA MELCHEROVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa

 

 ČESTNÉ UZNANIE:

 

NATÁLIA KUĽHOVÁ, 10 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné,

ADAM PAŠKO, 8 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné,

 

 


III. KATEGÓRIA – ZŠ (5. – 9. ROČ.) – PRÓZA

1. MIESTO: EMMA BRADOVÁ, 12 rokov, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou


2. MIESTO: SAMUEL ONDERIŠIN, 12 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné


3. MIESTO: LAURA FEDORKOVÁ, 14 rokov, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

 

 

Teší nás, že práve naši žiaci, Evka a Samuel Onderišinovci mali možnosť prevziať si ocenenia aj osobne a zároveň stráviť jeden krásny slnečný deň v dúhovom meste Stará Ľubovňa, ktoré im v rámci oceňovania ponúklo aj bohatý kultúrny program, ktorý po vyhlasení výsledkov, výtvarnej vernisáži  a spoločnom obede pokračoval prehliadkou známeho ľubovnianskeho hradu a skanzenu.

Poďakovanie zároveň patrí všetkým vyučujúcim, ktorí našich mladých autorov usmerňujú a zároveň sú ich veľkou literárnou oporou: p. uč. Dobrovolnej, p. uč. Lacovej, p. uč. Prokopovej a p. uč. Onderišinovej.

 

Už teraz sa tešíme na budúcoročné témy DÚHY.

 

Fotogaléria

 

Zborník

Ďalšie články
Návšteva v Steel parku
steelpark
V stredu 12.júna boli naši deviataci v Košiciach, kde navštívili park vedy a techniky Steel Park.
Fotogaléria