DÚHA 2015/2016 XX. ročník

…  dúha nad Starou Ľubovňou už dvadsiaty raz ozdobila májové nebo…

 

Dňa 6. mája 2016 sa uskutočnilo vyhlasovanie a oceňovanie celoslovenskej súťaže  výtvarnej a literárnej tvorby detí, Dúha, ktorej vyhlasovateľom a zároveň garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava a dlhoročným usporiadateľom je Ľubovnianske osvetové stredisko, mesto Stará Ľubovňa.

Organizátori literárnej súťaže Dúha aj v jej  jubilejnom XX. ročníku  v školskom roku 2015/2016 pre súťažiacich pripravili zaujímavé témy. Čo pekné prináša   príroda, ktorá nás obklopuje alebo hudba, čo nám skrášľuje život. Podľa slov predsedu poroty, PhDr. PETRA  KARPINSKÉHO, PhD :“ Hneď na začiatku vám prezradím, že ste nás nesklamali. Literárne práce všetkých súťažiacich sršali nápadmi, majstrovstvom a originalitou. V rámci témy Príroda okolo nás sme si mohli prečítať rôzne veselé, ale aj napínavé príbehy a básničky…. Páčilo sa nám, že ste nikdy nezabudli zdôrazniť, že prírodu treba chrániť, pretože bez nej by sme nemohli na tejto planéte žiť. Téma Hudba ma inšpiruje, hudbu mám rád  o čosi viac oslovila starších žiakov, a práve ich práce dosahovali veľmi vysokú literárnu úroveň, čo sa samozrejme prejavilo aj na hodnotení. Pri hodnotení všetkých prác sme dávali dôraz na tvorivosť a na fantáziu, a na to, ako ste ich do textu dokázali pretaviť. Všímali sme si aj originalitu a to, či sa nenechávate až priveľmi ovplyvniť nejakými cudzími poviedkami, rozprávkami a básničkami. V próze sa nám páčilo, ak autor alebo autorka dokázali spracovať vlastný zážitok, vlastnú skúsenosť tak, aby to nebolo len obyčajné rozprávanie, ale aby z toho vznikol naozajstný literárny text. Na záver sa musím priznať, že keď som dočítal všetky dielka, bol som taký namotivovaný, že som si musel z CD prehrávača pustiť peknú hudbu a potom som sa išiel prejsť, hoci nie do prírody, ale aspoň okolo domu. Ďakujem vám všetkým za krásne umelecké zážitky a rovnako ďakujem i všetkým učiteľom a rodičom, ktorí autorov vedú a pomáhajú im pri ich tvorbe. Verím, že sa na súťaži Dúha stretneme opäť o rok.  Za porotu Peter Karpinský

 

OCENENIA – LITERÁRNA TVORBA


II. KATEGÓRIA – ZŠ (2. – 4. ROČ.) – POÉZIA

1. MIESTO: LÍVIA HUDÁKOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica 


     2. MIESTO: EVA ONDERIŠINOVÁ, 6 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné

 

3. MIESTO: LENKA MELCHEROVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa

 

 ČESTNÉ UZNANIE:

 

NATÁLIA KUĽHOVÁ, 10 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné,

ADAM PAŠKO, 8 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné,

 

 


III. KATEGÓRIA – ZŠ (5. – 9. ROČ.) – PRÓZA

1. MIESTO: EMMA BRADOVÁ, 12 rokov, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou


2. MIESTO: SAMUEL ONDERIŠIN, 12 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné


3. MIESTO: LAURA FEDORKOVÁ, 14 rokov, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

 

 

Teší nás, že práve naši žiaci, Evka a Samuel Onderišinovci mali možnosť prevziať si ocenenia aj osobne a zároveň stráviť jeden krásny slnečný deň v dúhovom meste Stará Ľubovňa, ktoré im v rámci oceňovania ponúklo aj bohatý kultúrny program, ktorý po vyhlasení výsledkov, výtvarnej vernisáži  a spoločnom obede pokračoval prehliadkou známeho ľubovnianskeho hradu a skanzenu.

Poďakovanie zároveň patrí všetkým vyučujúcim, ktorí našich mladých autorov usmerňujú a zároveň sú ich veľkou literárnou oporou: p. uč. Dobrovolnej, p. uč. Lacovej, p. uč. Prokopovej a p. uč. Onderišinovej.

 

Už teraz sa tešíme na budúcoročné témy DÚHY.

 

Fotogaléria

 

Zborník

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria