DÚHA 2017

Dňa 5. mája 2017 sa v meste Stará Ľubovňa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie XXI. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí pod názvom DÚHA 2017.

Organizátori nám v tomto roku ponúkli tému „Moja rodina“ a urobili dobre. Totižto máloktorá téma je deťom taká blízka, predsa, je to o tých, ktorí sú im najbližší a najvzácnejší – mamka, ocko, súrodenci, starkí či domáci miláčikovia… Porota mala neľahké poslanie rozhodnúť o tom, ktorá báseň alebo poviedka bola najlepšia. A tak odborná porota v zložení:  predseda, PhDr. Peter Karpinský, PhD./ vysokoškolský pedagóg a spisovateľ pre deti/, PaedDr. Eva Kollárová, Mgr. Nina Kollárová /niekoľkonásobná laureátka Dúhy/, p. Irina Nováková /vedúca úseku umeleckého prednesu, divadla…v Ľubovnianskom osvetovom stredisku/prihliadala predovšetkým na originalitu spracovania témy pomocou literárneho obrazu či metafory. V poézii očakávali aj posolstvo, v próze príbeh o vzťahoch v rodine. Vysoko vyzdvihli aj formálnu stránku niektorých prác, zároveň sa predseda poroty poďakoval nielen malým básnikom a prozaikom, ale milými slovami ocenil aj prácu tých, ktorí ich vedú a venujú im svoj čas, rodičom a učiteľom.

O čo väčšie bolo prekvapenie už pri samotnom oceňovaní, ktoré bolo sprevádzané bohatým kultúrnym programom a sprievodnými akciami popoludní, kde žiaci našej ZŠ nesporne ukázali svoje kvality a patrili im popredné umiestnenia:

 

LITERÁRNA TVORBA

 

2. kateg. ZŠ / 2.- 4. roč./ – próza

2. miesto Soňa Ďurašková, 3. A

 

 

III. kateg. ZŠ / 5.- 9. roč./ – próza

1. miesto Katarína Ondrejová, 9.C

 

MIMORIADNE CENY

 

CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Alex Taňkoš, 4.C

 

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

Samuel Onderišin, 8.C

 

CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE

Eva Onderišinová, 2.C

 

            Našim skúseným literátom z 2. stupňa, ale aj mladším talentíkom, ktorí už rôčik – dva potvrdzujú svoje nadanie, srdečne blahoželáme. A ďakujeme za prácu aj ich pedagógom, ktorí im vedia pomôcť, poradiť a vytvoriť im priestor pre ich tvorbu. Poďakovanie patrí  p. uč. Dobrovolnej, p. uč. Taňkošovej Marcele, p. uč. Onderišinovej, p. uč. Bačišinovej, p. uč. Prokopovej a p. uč. Lacovej.

Milí mladí tvorcovia,  o rok dovidenia v dúhovom meste s novou dúhovou témou…

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria