DÚHA 2019/2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj tento rok vyhlásilo už 24. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí DÚHA 2019/2020, ktorej usporiadateľom je ako inak mesto Stará Ľubovňa. Bohužiaľ, kvôli ochoreniu Covid 19  sa slávnostné odovzdávanie cien v meste Stará Ľubovňa neuskutočnilo. Aj napriek neľahkej spoločenskej situácii však porota zasadala  a švermovácke literárne talenty obhájili svoje kvality aj tento rok.

Organizátori ponúkli súťažiacim veľmi zaujímavú a optimistickú tému Šťastné chvíle so svojimi blízkymi a záležalo na šikovnosti talentovaných detí, ako sa s ňou popasujú…

Ako konštatoval PhDr. Peter Karpinský, PhD. – predseda poroty, tento ročník môže byť charakterizovaný tromi atribútmi – kvalita, vytrvalosť a odhodlanie.

Kvalita – celkovo hodnotené práce – vydarené.

Vytrvalosť – potešenie, že sa do súťaže opätovne „vracajú“ školy i autori.

Odhodlanie – skrze poďakovania sa autorom, autorkám, ale predovšetkým ich učiteľom a rodičom za vynaložené úsilie a nádherné výsledky.

A napokon výsledky:

V 2. kategórii  – próza do 10 rokov  získala 2. miesto Miriam Jusková z triedy 5.B.     V 3. kategórii starších žiakov taktiež v próze druhú priečku  obsadil Timotej Ficko z 8.D  a 3. miesto získala Barbora Porvažníková zo 6. B.

To však nie je ani zďaleka všetko. Naša škola disponuje autormi, ktorých mená už niekoľkokrát zarezonovali na najvyšších priečkach okresných i celoslovenských súťaží v poézii i v próze. Pomyselné zlato  mimoriadnej ceny  – Cena ministra školstva SR bola už po 2x udelená Alexovi Taňkošovi zo 7.C. Cenu primátora mesta Stará Ľubovňa tentoraz atakovala najmladšia účastníčka spomedzi našich Evka Onderišinová z 5.C  a napokon sme ukoristili aj tretiu mimoriadnu cenu – Cenu poroty a ňou ocenili Tamarku Holubovú z 9.B

Decká, s radosťou môžeme konštatovať, že aj v tomto náročnom období pandémie ste práve vy rozprestreli akúsi pestrofarebnú DÚHU cien a víťazstiev nad našou školou, a tým ste ju urobili omnoho farebnejšou. Nech vám to tvorí aj naďalej! Srdečne blahoželáme! Touto cestou chceme poďakovať aj vašim zanieteným pani učiteľkám Dobrovolnej, Taňkošovej Marcele a Onderišinovej za neúnavnú a náročnú prácu s vami. Želáme veľa tvorivých nápadov a fantázie do ďalšieho už 25. ročníka Dúhy.

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria