Dúhový máj

Dúhový máj 2018 sa pre poéziechtivých Švermovákov začal veľmi úspešne.

 

Cesta za literárnou slávou sa zrodila v dúhovom meste Stará Ľubovňa, kde sa 4. mája konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže literárnej tvorby detí základných a umeleckých škôl  Dúha, konkrétne jej XXII. ročník. Tentoraz ponúkli autorom dve zaujímavé témy: Milujem šport a pohyb v prírode a Moji štvornohí priatelia. Samuel Onderšin, trojnásobný laureát Dúhy sa našiel v oboch témach a za svoj príbeh „Ako som predplával samého seba“ i za báseň „Čo tak štipku psej poézie?“ získal mimoriadnu cenu – Cenu predsedu PSK. Spoločnosť mu tentoraz robila mladšia sestra Evka Onderišinová z 3. C, ktorá po dvoch víťazstvách v predchádzajúcich rokoch získala tento rok  najcennejšie 1. miesto na Slovensku v  II. kategórii – poézia. Jej radosť bola o to väčšia, že na 3. mieste vedľa nej stála Barborka Porvažníková zo 4. A, ďalšia Švermováčka a 3. miesto do Humenného doniesol aj Michal Židzik  z 8. B v kategórii III. – próza. Nechýbalo ani čestné uznanie Alexa Taňkoša z 5. C, ktoré zavŕšilo našu päticu úspešných.

 

Sme radi, že odborná  porota  konštatovala  jedno: „ Mladí autori sú z roka na rok lepší. Určite aj vďaka tomu, že sa im venujú ich učitelia, rodičia, alebo aj preto, že práve títo mladí ľudia veľa a rady čítajú.“

 

 

Našim skúseným literátom, ale aj mladším talentíkom, ktorí už prelomili povestné prvé roky tvorby, srdečne blahoželáme. A ďakujeme za prácu aj ich pedagógom, ktorí im vedia pomôcť, poradiť a vytvoriť im priestor pre ich tvorbu. Poďakovanie patrí  p. uč. Dobrovolnej, p. uč. Lacovej, p. uč. Prokopovej a p. uč. Taňkošovej a p.uč. Onderišinovej.

 

 

Milí poeti a prozaici, milí nováčikovia či začiatočníci!

 

O rok dovidenia s novou dúhovou témou…

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Adventný kalendár
ikebany
Advent je čarovným obdobím príchodu najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.
O vesmíre trochu inak
planet
Dňa 14.11.2019 sa uskutočnila návšteva planetária a hvezdárne v Technickom múzeu v Košiciach.
Fotogaléria