EKO súťaž

2Žiaci 3. a 4. roč.  sa  27.4.2016 pri príležitosti mesiaca lesov a Dňa Zeme zúčastnili zaujímavej súťaže. Životné prostredie a starostlivosť oň je v poslednom čase veľmi často opakovaná téma. A oprávnene. Naša Zem si to predsa zaslúži. Začať však treba u našich najmenších, aby si naša budúca generácia uvedomovala nevyhnutnosť ochrany životného prostredia a potreby triedenia odpadu. A práve v tomto duchu sa niesla naša EKO súťaž.

Naši žiaci perfektne zvládli všetky úlohy  a dokázali, že vedia, ako majú chrániť prírodu a ako sa v nej majú aj správať. Víťazmi boli všetci. Za svoje vedomosti boli odmenení.

 

eko

Ďalšie články
Fotogaléria