Ekopríšerky

Príšerky v škole a ešte eko…?

Možno sa to zdá neuveriteľné, ale predsa sme ich tu mali. Zrazu sa nám objavili pri zborovni na chodbe a krášlili nám naše priestory.

Iste tomu správne rozumiete.

 

 

Aj v  tomto školskom roku sme súťažili v tvorbe výrobkov z odpadových materiálov, pričom hlavné slovo mal textil. Tohtoročnou témou boli   príšery , no nie také ledabolo. Museli spĺňať  isté kritériá a mohli ich robiť jednotlivci, malé skupinky alebo celé triedy. Dôležité bolo nájsť  v sebe dostatok kreativity a následne priložiť ruku k dielu.

 

 

Do súťaže sa zapojili žiaci hlavne 1.stupňa. Popustili uzdu svojej fantázii a z rôznych kúskov starých látok a z iných materiálov kúzlili ekovýrobky, ktoré boli vystavené na obdiv všetkým. Environmentálna komisia zložená zo žiakov našej školy vybrala tie najkrajšie, najzaujímavejšie z nich.

 

 

Víťazi boli odmenení,  všetci zúčastnení dostali sladké ceny útechy.

 

 

1.m. F. András, M. Holubová, S. Gildeinová, N. Štefek  skupinová tvorba žiakov IV.B

2.m kolektívna práca všetkých žiakov IV.C

3.m M. Jusková, S. Beľančíková, P. Valisková skupinová tvorba žiakov IV.B

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria