English One

sovaV mesiaci október sa žiaci 1. – 9. ročníkov mali možnosť prostredníctvom vyučujúcich  anglického jazyka prihlásiť do súťaže, ktorá prebiehala  v rámci projektu EnglishOne na Slovensku.  Prihlásení žiaci sa s chuťou zahryzli do riešenia úloh z anglického jazyka, ktoré im prostredníctvom portálu Planéta vedomostí vyučujúci priebežne zadávali. Za každú zvládnutú úlohu získavali nálepky, ktoré si nalepovali do svojich hracích kariet.

 

Milé prekvapenie nás čakalo dňa 4. 11. 2015, v tom čase sme už pomaly finišovali s riešením úloh, keď sa v areáli našej školy objavilo auto vyzdobené postavičkami  z Planéty vedomostí a anglickou vlajkou, z ktorého vystúpila lektorka anglického jazyka z teamu EnglishOne Mgr. Zuzana Nováková, ktorá v našej škole viedla 5 hodín anglického jazyka.  Modelové hodiny anglického jazyka pripravila pre žiakov prvého, tretieho , štvrtého , piateho a deviateho ročníka.

 

Vysoká odbornosť  a  používanie najnovších metód v oblasti výučby cudzích jazykov  zaktivizovali našich žiakov, ktorí s chuťou komunikovali aj prejavovali svoje pozitívne emócie. Pre učiteľov anglického jazyka, ktorí často aktivizujúce a zážitkové metódy vo svojej praxi používajú, to bola motivácia v tom, aby ich zaraďovali vo vyučujúcom procese čo najčastejšie. Zapojenie žiakov do projektu EnglishOne prostredníctvom vyhlásenej súťaže umožnilo žiakom overiť, upevniť a rozšíriť si svoje vedomosti z anglického jazyka, ktoré nadobudli v škole. Navyše sa tešili na výherné ceny,  ktoré boli veľmi zaujímavé. Možnosť vyhrať hodinu angličtiny a koncert Celeste  Buckingham pre školu alebo skupinový výlet do Londýna, ale aj ďalšie skvelé ceny mnohým nedávala spávať a niektorí si už aj delili miesta v lietadle, preto s radosťou odosielali učiteľom svoje  vyriešené úlohy.

 

Učiteľom našej školy sa podarilo zapojením žiakov do projektu EnglishOne lepšie ich motivovať  k učeniu sa cudzieho jazyka. V projekte bolo zapojených vyše 20 000 žiakov zo ZŠ na Slovensku a  877 pedagógov. Bolo udelených 70 cien pre žiakov a 4 ceny pre pedagógov. Sme radi, že sme mohli byť  súčasťou tohto projektu. A na koho sa usmialo šťastie v súťaži? To si môžete overiť na

 

http://www.englishone.sk/vyhercovia-sutaze-englishone-su-uz-znami/

 

Veríme, že projekt EnglishOne  bude mať svoje pokračovanie a my sa budeme môcť tešiť na množstvo skvelých nápadov z dielne tímu EnglishOne. A, samozrejme, budeme pokračovať v riešení úloh z portálu Planéta vedomostí.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria