ENGLISH STAR

Poznáte úroveň  svojej angličtiny? Nie?

 

Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine,  a preto  aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže  ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v našej škole v piatok 10. 5. 2019. Jej poslaním bolo nielen propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predniesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. Zároveň prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

 

Súťaž v našej škole prebehla v kategóriách Star 5-9. Zúčastnilo sa jej 44 žiakov. Tím organizátorov pripravil testy rôznej úrovne náročnosti. Súťažiaci si otestovali svoje jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením,  písanie, počúvanie  s porozumením i svoje vedomosti z gramatických javov.

 

Švermováci ani tento rok nesklamali. Opäť zahviezdili. Skvelé výsledky nás všetkých milo potešili. Máme to ale šikovných angličtinárov. Každý súťažiaci dostal diplom. Účastníci, ktorí získali viac ako 80% bodov,  sa pýšili diplomom so zlatou medailou. No a tí najúspešnejší riešitelia, na ktorých sa pri žrebovaní usmialo šťastie, sa mohli tešiť  z pekných  vecných cien. Teda, usilovné drilovanie angličtiny znova prinieslo zaslúžené  ovocie. Samozrejme, veľká vďaka patrí našim vyučujúcim anglického jazyka, ktoré žiakov dobre pripravili na úspešné zvládnutie  úskalí  cudzieho jazyka.

 

No a napokon… Sláva víťazom. Všetkým úspešným riešiteľom a najmä výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže.  A cez prázdniny vám želáme  čo najviac príležitostí rozprávať po anglicky…

 

A výsledky? Našimi  najúspešnejšími boli títo žiaci:

 

Kristínka Ondisková      8.C    99%

Lilka Šimurdová              8.C    98%

Viktória Lišková             7.B      98%

Pavol Šimurda                 9.B    96%

Mirka Kucanová              7.B    95%

Viktória Hudová              7.B    95%

Miška Halaganová            8.B    93%

Ema Kopčáková                 7.B    93%

Barborka Porvažníková    5.B   91%

Jakub Ferjak                       5.A  91%

Soňka Ďurašková           5.A  90%

 

Za organizáciu súťaže ďakujeme p. uč. Krídlovej.

 

star_foto

 

 

Ďalšie články
Fotogaléria