Englishstar

Akí dobrí ste v angličtine? Poznáte úroveň  svojej angličtiny? Že nie?

 

Niektorí žiaci jednotlivých ročníkov boli na to dosť  zvedaví,  a preto  využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej  súťaže  ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorá sa konala v našej škole vo štvrtok 17. 5. 2018.  Jej poslaním bolo nielen propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predniesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. Zároveň prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

 

Súťaž v našej škole prebehla v kategóriách Star 5-9. Zúčastnilo sa jej 35 žiakov. Tím organizátorov pripravil testy rôznej úrovne náročnosti. Súťažiaci si otestovali svoje jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením,  písanie,  počúvanie  s porozumením i svoje vedomosti z gramatických javov .

 

Švermováci nesklamali. Opäť zahviezdili. Skvelé výsledky nás všetkých milo potešili.  Máme to ale šikovných angličtinárov. Každý súťažiaci dostal diplom. Účastníci, ktorí získali viac ako 80% bodov,  sa pýšili diplomom so zlatou medailou. No a tí najúspešnejší riešitelia, na ktorých sa pri žrebovaní usmialo šťastie, sa mohli tešiť  z pekných  vecných cien. Teda, usilovné drilovanie angličtiny prinieslo svoje ovocie. Samozrejme, veľká vďaka patrí našim vyučujúcim anglického jazyka, ktoré žiakov dobre pripravili na úspešné zvládnutie  úskalí  cudzieho jazyka.

 

No a napokon… Sláva víťazom. Všetkým úspešným riešiteľom a najmä výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže.  A cez prázdniny vám želáme  čo najviac príležitostí rozprávať po anglicky…

 

No a výsledky?

 

Máme dve stopercentné žiačky – šiestačky Dianku Tomčišákovú a Mirku Zaru Kucanovú.  Diplomom so zlatou medailou sa môžu pýšiť aj títo ôsmaci  Klára Zoubková , Lívia Šichulová, Natália Kocková, Pavol Šimurda, Dávid Firkaľ , deviatak Martin Mandzák , siedmak Viliam Vaceľ , šiestaci Matej Babinský, Sebastián Cichý,  Viktória Lišková,  Janka Michančová,  Adam Bialý, Ema Kopčáková,   Nikolas Baulovič,  Ema Kordilová a dvaja šikovní piataci  Dorotka Vaceľová  a Alex Taňkoš.

 

 

 

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria