Európa v škole

rukyDňa  26. februára 2016 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnila slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien detskej výtvarnej, literárnej a multimediálnej tvorby súťaže Európa v škole. Motto  63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE  Žiť spoločne v mieri sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia.

 

Radosť z vlastnej tvorby, ale najmä ocenenie a postup najlepších veru potešil. V každej kategórii (1.kategória:6 – 9 rokov, 2. kategória:10 – 12 rokov, 3. kategória:13 – 15 rokov) boli tri témy. Do okresného kola mohli postúpiť z každej kategórie len tri práce na tri rôzne témy. Každá škola mohla zaslať deväť literárnych,  výtvarných alebo multimediálnych prác.

 

Porota najviac ocenila práve našich žiakov. Z deviatich možných postupujúcich do celoslovenského kola sme získali štyri. V 1. kategórii Alex Taňkoš, 3. C v 2. kategórii Kamil Babjak 7. C a v 3. kategórii Samuel Koribanič 7. A a Ema Balková 7. C.  Čestné uznanie a cenu poroty získal Samuel Onderišin 7. C. V multimediálnej časti získala čestné uznanie Soňa Diničová 7. C.

 

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole a zároveň ďakujeme p. uč. Mgr. A. Bačišinovej, p. uč. Mgr. A. Dobrovolnej a p. uč. PaedDr. M. Taňkošovej za prípravu žiakov a cenné rady.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Kráľovná na Dunaji
budpest
2. a 3. októbra 2019 naši siedmaci a ôsmaci navštívili počas dejepisnej exkurzie hlavné a zároveň najväčšie mesto Maďarska.
Plavecký výcvik 6.roč.
plav
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Fotogaléria