Európa v škole

rukyDňa  26. februára 2016 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnila slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien detskej výtvarnej, literárnej a multimediálnej tvorby súťaže Európa v škole. Motto  63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE  Žiť spoločne v mieri sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia.

 

Radosť z vlastnej tvorby, ale najmä ocenenie a postup najlepších veru potešil. V každej kategórii (1.kategória:6 – 9 rokov, 2. kategória:10 – 12 rokov, 3. kategória:13 – 15 rokov) boli tri témy. Do okresného kola mohli postúpiť z každej kategórie len tri práce na tri rôzne témy. Každá škola mohla zaslať deväť literárnych,  výtvarných alebo multimediálnych prác.

 

Porota najviac ocenila práve našich žiakov. Z deviatich možných postupujúcich do celoslovenského kola sme získali štyri. V 1. kategórii Alex Taňkoš, 3. C v 2. kategórii Kamil Babjak 7. C a v 3. kategórii Samuel Koribanič 7. A a Ema Balková 7. C.  Čestné uznanie a cenu poroty získal Samuel Onderišin 7. C. V multimediálnej časti získala čestné uznanie Soňa Diničová 7. C.

 

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole a zároveň ďakujeme p. uč. Mgr. A. Bačišinovej, p. uč. Mgr. A. Dobrovolnej a p. uč. PaedDr. M. Taňkošovej za prípravu žiakov a cenné rady.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria