Európsky deň jazykov

Come stai, Ciesz,cane, Slowakei a mnohé ďalšie cudzojazyčné slová zneli v utorok dňa 26.9.2017 na hodinách anglického jazyka. V tento deň sme si v škole vo vybraných triedach pripomenuli Európsky deň jazykov.

 

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov.

 

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

 

Pre žiakov našej školy učitelia pripravili rôzne súťaže týkajúce sa niektorých európskych jazykov. Každá trieda bola rozdelená do štyroch skupín. Žiaci mali za úlohu priradiť k európskym štátom vlajku danej krajiny. Túto úlohu zvládli všetky skupiny bezchybne. Rozoznávali vlajky Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, Talianska, Francúzska, Ruska , Grécka a Veľkej Británie. Ďalšou z mnohých úloh bolo priradiť ku krajinám typické národné jedlo. Žiaci sa trápili aj nad pozdravmi Ahoj, frázou Ako sa máš ?, ako sa povie pes, milujem Ťa, Slovensko v jednotlivých jazykoch a mnoho ďalších úloh. Učiteľov prekvapila skutočnosť, že žiaci nemali s otázkami a úlohami veľký problém. Práve naopak. Hravou formou a veľmi umne priraďovali a triedili slová a frázy k jednotlivým krajinám. Za každé správne priradené slovo bol skupine udelený jeden bod. Skupina s najvyšším počtom bodov zvíťazila.

 

Víťazné skupiny v jednotlivých triedach :

 

5.C. : Papayová, Kuľhová, Bačovčinová, Onuferová, Marcinová

6.C.: Latová, Vašková, Kordilová, Remecká, Biľová

7.C.: Čižmárová, Dolobáčová, Betáková, Hlohincová, Kačurová, Hužičková

5.A.: Baláž, Marcinčák, Pančišin, Šalata, Šepeľová, Vaceľová, Zanini

 

 

Víťazom srdečne blahoželáme !

 

Ďalšie články
Exkurzia – BUKÓZA HOLDING
bukoza
K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING,
Medzinár. deň šk. knižníc
kniznice_foto
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls,
Fotogaléria