Európsky deň jazykov

Come stai, Ciesz,cane, Slowakei a mnohé ďalšie cudzojazyčné slová zneli v utorok dňa 26.9.2017 na hodinách anglického jazyka. V tento deň sme si v škole vo vybraných triedach pripomenuli Európsky deň jazykov.

 

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

 

Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov.

 

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

 

Pre žiakov našej školy učitelia pripravili rôzne súťaže týkajúce sa niektorých európskych jazykov. Každá trieda bola rozdelená do štyroch skupín. Žiaci mali za úlohu priradiť k európskym štátom vlajku danej krajiny. Túto úlohu zvládli všetky skupiny bezchybne. Rozoznávali vlajky Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, Talianska, Francúzska, Ruska , Grécka a Veľkej Británie. Ďalšou z mnohých úloh bolo priradiť ku krajinám typické národné jedlo. Žiaci sa trápili aj nad pozdravmi Ahoj, frázou Ako sa máš ?, ako sa povie pes, milujem Ťa, Slovensko v jednotlivých jazykoch a mnoho ďalších úloh. Učiteľov prekvapila skutočnosť, že žiaci nemali s otázkami a úlohami veľký problém. Práve naopak. Hravou formou a veľmi umne priraďovali a triedili slová a frázy k jednotlivým krajinám. Za každé správne priradené slovo bol skupine udelený jeden bod. Skupina s najvyšším počtom bodov zvíťazila.

 

Víťazné skupiny v jednotlivých triedach :

 

5.C. : Papayová, Kuľhová, Bačovčinová, Onuferová, Marcinová

6.C.: Latová, Vašková, Kordilová, Remecká, Biľová

7.C.: Čižmárová, Dolobáčová, Betáková, Hlohincová, Kačurová, Hužičková

5.A.: Baláž, Marcinčák, Pančišin, Šalata, Šepeľová, Vaceľová, Zanini

 

 

Víťazom srdečne blahoželáme !

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria