Exkurzia – BUKÓZA HOLDING

K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING, ktorá je zameraná na spracovanie drevnej hmoty (prevažne buka) chemickým spôsobom.

 

Aby sa naši žiaci bližšie oboznámili s princípom tohto spracovania, s technológiou i základnými postupmi, zorganizovala naša škola pre žiakov 9. ročníka exkurziu do tejto spoločnosti.

 

Vo štvrtok, 7. novembra, ráno chlapci aj dievčatá nastúpili do autobusu, aby sa pod pedagogickým dozorom Mgr. Františka Katuninca a PaedDr. Marianny Coganovej dopravili do Hencoviec a spoznali priestory spoločnosti, ktorá je jedným z najvýznamnejším zamestnávateľov  Prešovského kraja.

 

Po príchode boli v úvodnej časti všetci účastníci exkurzie poučení o bezpečnom správaní sa, o možných rizikách a základných pravidlách pri premiestňovaní sa areálom spoločnosti. Následne im bola prezentovaná spoločnosť s podrobným komentárom formou prezentácie, ktorú viedla PaedDr. Ľubica Nováková.

 

Prehliadku jednotlivými výrobnými sekciami viedol asistent riaditeľa spoločnosti, ktorú obohatili zvedavé oči všetkých prítomných.

Akciu žiaci zhodnotili veľmi pozitívne, priebežne kládli sprievodcom počas celej prehliadky zaujímavé otázky, ktoré im boli zodpovedané a uspokojili ich očakávania.

 

Veríme, že podobné exkurzie sa nám podarí zorganizovať aj pre ďalších našich žiakov v nasledujúcich školských rokoch.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria