Exkurzia na Čističke odp. vôd

Dňa 22.9. 2017 sa žiaci 6.A a 6.B triedy s učiteľmi fyziky p. Mgr. Mariánom Karpáčom a Ing. Máriou Taňkošovou, zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd v Humennom.

 

Vďaka odbornému výkladu pána Ing. Lukáča sme sa dozvedeli o tom, čo treba urobiť s odpadovou vodou, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode a neohrozila pritom život organizmov v našom Laborci i v  priľahlých potokoch. Prezreli sme si nielen celý proces čistenia vody, ale aj celý areál. Čistička má za úlohu zbaviť použitú vodu od nečistôt. To sa robí usadzovaním alebo vyplavovaním nečistôt, voda sa filtruje, čistí mikroorganizmami a chemicky.  Humenská čistička predstavuje najmodernejšiu čistiareň vo východnej časti našej republiky.

 

Exkurzia žiakom umožnila spoznať praktické využitie poznatkov z prírodovedných predmetov, ktoré môžu využiť nielen na vyučovaní, ale aj v ich budúcom živote.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Exkurzia – BUKÓZA HOLDING
bukoza
K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING,
Medzinár. deň šk. knižníc
kniznice_foto
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls,
Fotogaléria