Exkurzia v Steel Parku

Elektrina a magnetizmus sú témy, s ktorými sa naši žiaci stretávajú na hodinách fyziky v 9.ročníku. A práve tieto témy tvoria aj základ expozície v Steel Parku v Košiciach, v ktorom prebehla exkurzia našich deviatakov pod vedením učiteliek RNDr. Anny Bočkayovej a PaedDr. Marianny Coganovej dňa 19.apríla 2018.

 

 

Cesta tam a späť bola pokojná, v dobrej nálade a žiakom ubehla pomerne rýchlo, nakoľko sa započúvali do hudby vychádzajúcej z reproduktorov autobusu. Do Steel Parku sme dorazili okolo 9,30, kde nás milo privítali a po úvodnom slove sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Každú z nich sprevádzala mladá slečna a vysvetľovala žiakom princíp jednotlivých stanovíšť. Tie si mohli následne  žiaci sami prechádzať a skúšať rôzne zaujímavé fyzikálne pokusy, ktorými sa presvedčili o platnosti fyzikálnych zákonov.

 

 

Návšteva Steel parku bola pre našich žiakov veľmi podnetná a pozitívne hodnotená aj z ich strany, čomu sa veľmi tešíme. Veríme, že aj budúci deviataci navštívia toto miesto, ktoré sa postupne rozširuje o matematický blok, v ktorom dominujú logické hry.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria