Exkurzia z fyziky

V piatkové ráno 25. septembra 2015, nás čakala na železničnej stanici v Humennom zatiahnutá obloha.

Všetci sme tajne verili, že nám počasie vydrží a pršať nebude.

Neodradila nás ani výluka vlaku a veselo sme nastupovali do náhradného autobusu.

Aké bude počasie? Čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny?

Tieto a ďalšie otázky sme si na hodinách fyziky kládli už dávnejšie a čakali len na ich odpovede.

Na meteorologickej stanici v Kamenici nad Cirochou, ktorá vznikla v roku 1951,

sme spoznávali prístroje a počúvali odpovede na naše otázky.

V meteorologickej záhradke sme si prezreli meteorologickú búdku s vnútornými meradlami – klasické teplomery,

vlhkomer, termograf a hygrograf, ktorej dvierka boli otočené na sever. Výparomer  určoval  výšku hladiny vody v pôde,

je dôležitý najmä pre poľnohospodárov. Heliograf so slnkomernou páskou, síce nemeral, no inak zapisuje dĺžku

slnečného svitu. Vetromer – anemograf meral silu a smer vetra v metroch za sekundu a v kilometroch za hodinu.

Mikrobarograf zaznamenával a kreslil priebeh tlaku vzduchu počas dňa. Ombrograf meral zrážky a gama sonda

zase merala radiáciu okolia.

Priamo v meteorologickej záhradke sme pozorovali, ako prebiehajú všetky merania potrebné na predpoveď počasia.

Dozvedeli sme sa, že meteorológovia

na meteorologickej stanici robia merania trikrát denne, údaje zapisujú do denníka a potom elektronicky zasielajú

do Bratislavy.

Naše  poďakovanie patrí vedúcemu meteorologickej stanice pánovi Dušanovi Palčinskému, nielen za odborný výklad,

ale aj za ochotu, trpezlivosť a čas strávený s nami. Žiakom 7.A triedy sa exkurzia vydarila a počasie nesklamalo.

Text: Ing. Mária Taňkošová

Foto: PaedDr. Marianna Coganová

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva v Steel parku
steelpark
V stredu 12.júna boli naši deviataci v Košiciach, kde navštívili park vedy a techniky Steel Park.
Fotogaléria