Exkurzia z techniky

Exkurzia z techniky na Strednej odbornej  škole technickej v Humennom

 

 

Naši deviataci sa dňa 29.10.2019 zúčastnili exkurzie na Strednej odbornej škole technickej v Humennom. Počas trojhodinovej exkurzie si žiaci pohli prezrieť priestory školy a dielne s prezentáciou konkrétnych odborov: mechanik elektrotechnik, elektrotechnika, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení, grafik digitálnych médií, technické lýceum, chemik operátor, biotechnológia a farmakológia.

 

V oblasti strojárstva si prezreli výrobu súčiastok. Svoje zručnosti si žiaci mohli vyskúšať aj pri názornej ukážke ručného obrábania kovov a práci na CNC stroji, riadeným počítačom s automatickou výmenou nožov a zabudovaným automatickým premeriavaním. V oblasti elektrotechniky si mali možnosť prezrieť a vyskúšať rôzne pokusy z fyziky, ktoré si pre nich pripravila spoločnosť VSD (Východoslovenská distribučná).

 

Pri počítačových technológiách naši žiaci mohli sledovať grafikov pri práci s fotografiami a vytváraní internetových stránok.  Pri technickej a aplikovanej chémii zistili niečo nové cez pokusy pripravené žiakmi technickej školy.

 

Taktiež si mohli prezrieť rôzne projekty žiakov, cez ktoré mohli bližšie nahliadnuť do sveta techniky.

Naše poďakovanie patrí vedeniu školy, učiteľom a majstrom za ich odborný výklad a odpovede na otázky našich žiakov počas exkurzie.

 

Názory a postrehy žiakov:

 

 

Stelka: Mňa veľmi zaujal chemický odbor, pretože by som sa v budúcnosti chcela venovať farmácii. Páčil sa mi prístup žiakov, ktorí mi pohotovo vedeli odpovedať na otázky týkajúce sa predvedených pokusov.

 

 

Majka: Keďže som chodila na programátorský krúžok, zapáčil sa mi odbor grafik digitálnych médií. V prvom rade mi však prišlo zaujímavé programovanie CNC strojov kvôli  presnosti.

 

 

Miška: Páčila sa mi skúsenosť v elektrotechnickom odbore so zapájaním Arduina, pri ktorej žiaci SOŠ technickej vyskúšali našu zručnosť a šikovnosť.

 

 

Samo: Páčila sa mi presnosť výroby súčiastok  a využitie modernej techniky pri používaní CNC strojov. Fascinujúci bol fakt, že nimi pripravené súčiastky mohli hneď využiť pri ďalších pokusoch.

 

001

 

technika

Ďalšie články
Ocenenie najúspešnejších žiakov
ocenovanie
Dňa 15. novembra 2019 sa v humenskom kaštieli uskutočnilo slávnostné stretnutie najúspešnejších reprezentantov nášho mesta – žiakov základných škôl a ZUŠ.
Olympiáda zo SJL
sjl
V mesiaci november sa uskutočnilo aj školské kolo už 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Fotogaléria