Exkurzia z techniky

Exkurzia z techniky v strojárenskom podniku

ANDRITZ Slovakia, s.r.o. v Humennom

Dňa 1. a 2. októbra 2015 sa žiaci 8. A, B, C triedy v sprievode svojich triednych učiteľov Mgr. F. Katuninca,

Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. P. Čerevku a vyučujúcej techniky zúčastnili exkurzie v strojárenskom

podniku Andritz Slovakia, s.r.o. v Humennom. Nakoľko sa  naša škola zapojila do projektu Podpora

polytechnickej výchovy na základných školách,  naším cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o rozvoj

pracovných zručností z techniky. Základné informácie o spoločnosti Andritz Slovakia s.r.o.

nám poskytol vo vstupnej hale firmy vedúci výroby p. Ing. Pavol Gábor spolu s p. Ing. Rastislavom Vaskom.
Andritz Slovakia s.r.o. so sídlom v Humennom je členom rakúskeho koncernu Andritz Group,

ktorý je lídrom na svetovom trhu dodávok strojov na výrobu krmív pre zvieratá a zariadení

na výrobu peliet z dreva a odpadu. Je jedným z popredných svetových poskytovateľov technických

zariadení pre spracovanie kalu. V prvej časti exkurzie si naši ôsmaci so záujmom prezreli

administratívnu budovu. V druhej časti exkurzie sa presunuli do výrobnej haly spoločnosti,

kde mali možnosť sledovať priebeh výrobného procesu rôznych komponentov – od delenia materiálu,

obrábania, zvárania, cez povrchovú úpravu dielcov pieskovaním a lakovaním až po montáž zariadení,

technickej kontroly i skladových priestorov. Navštívili sme pracoviská konštrukčnej prípravy,

technológie a  materiálno-technického zabezpečenia výroby, ktoré boli moderne a účelne zariadené.

Nemohli sme si nevšimnúť čistotu a presnú organizáciu práce na všetkých pracoviskách i v jednotlivých halách.

 

Vďaka odbornému výkladu sme si  tak názornou formou priblížili teóriu s praxou.

Ďakujeme vedeniu spoločnosti a ich  pracovníkom za  zrealizovanie krásnej exkurzie.

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria