Exkurzia z techniky

Exkurzia z techniky v strojárenskom podniku

ANDRITZ Slovakia, s.r.o. v Humennom

Dňa 1. a 2. októbra 2015 sa žiaci 8. A, B, C triedy v sprievode svojich triednych učiteľov Mgr. F. Katuninca,

Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. P. Čerevku a vyučujúcej techniky zúčastnili exkurzie v strojárenskom

podniku Andritz Slovakia, s.r.o. v Humennom. Nakoľko sa  naša škola zapojila do projektu Podpora

polytechnickej výchovy na základných školách,  naším cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov o rozvoj

pracovných zručností z techniky. Základné informácie o spoločnosti Andritz Slovakia s.r.o.

nám poskytol vo vstupnej hale firmy vedúci výroby p. Ing. Pavol Gábor spolu s p. Ing. Rastislavom Vaskom.
Andritz Slovakia s.r.o. so sídlom v Humennom je členom rakúskeho koncernu Andritz Group,

ktorý je lídrom na svetovom trhu dodávok strojov na výrobu krmív pre zvieratá a zariadení

na výrobu peliet z dreva a odpadu. Je jedným z popredných svetových poskytovateľov technických

zariadení pre spracovanie kalu. V prvej časti exkurzie si naši ôsmaci so záujmom prezreli

administratívnu budovu. V druhej časti exkurzie sa presunuli do výrobnej haly spoločnosti,

kde mali možnosť sledovať priebeh výrobného procesu rôznych komponentov – od delenia materiálu,

obrábania, zvárania, cez povrchovú úpravu dielcov pieskovaním a lakovaním až po montáž zariadení,

technickej kontroly i skladových priestorov. Navštívili sme pracoviská konštrukčnej prípravy,

technológie a  materiálno-technického zabezpečenia výroby, ktoré boli moderne a účelne zariadené.

Nemohli sme si nevšimnúť čistotu a presnú organizáciu práce na všetkých pracoviskách i v jednotlivých halách.

 

Vďaka odbornému výkladu sme si  tak názornou formou priblížili teóriu s praxou.

Ďakujeme vedeniu spoločnosti a ich  pracovníkom za  zrealizovanie krásnej exkurzie.

Ďalšie články
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria