FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

foFyzika v sebe skrýva poznatky o prírode, vesmíre pospájané do fyzikálnych zákonov prostredníctvom matematiky. Možno preto sa zdá mnohým žiakom zložitá a nepreniknuteľná. Nájdu sa aj takí, ktorí si v nej niečo zaujímavé a pekné pre seba nájdu.

Aj Kristínka Stemnická, žiačka 9.B, objavila čaro fyziky a preniknutiu do jej sveta venovala veľa úsilia a času. Oplatilo sa. V okresnom kole fyzikálnej olympiády kategórie E sa umiestnila na druhom mieste a potvrdila to aj v krajskom kole, kde bola úspešnou riešiteľkou a medzi 28 deviatakmi sa umiestnila na 11. mieste.

Srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v gymnaziálnom štúdiu.

Zároveň chceme touto cestou poďakovať p. uč. RNDr. Anne Bočkayovej za Kristínkinu prípravu.

 

kr2

Ďalšie články
Exkurzia – BUKÓZA HOLDING
bukoza
K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING,
Medzinár. deň šk. knižníc
kniznice_foto
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls,
Fotogaléria