GQIQ – geo. olympiáda

 

Dňa 20. mája 2016 v čase od 15.00 h. do 16. 00 h. sa naši žiaci 5. roč. : Mária CMÁROVÁ  5. A 

Viktor ŽIDZIK 5. A ,  6. roč. :  Filip  KARAS  6. B  Michal  ŽIDZIK  6. B,  7. roč.: Petra  TABAKOVÁ  7. A  zúčastnili

1. ročníka celoslovenskej internetovej on-line  súťaže GQIQ  pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Žiakov  na on-line  súťaž prihlásila a odborne pripravovala vyučujúca geografie Mgr. Ľubov  Petrovajová.

Usporiadateľom bola MAPA Slovakia Plus, s.r.o. v spolupráci so Slovenskou geografickou spoločnosťou pod

záštitou Predsedníctva komisie geografickej olympiády, ktorá testy vytvorila a vyhodnotila dňa 31.05.2016.

 Žiaci sa úspešne on-line zaregistrovali a následne každému žiakovi pridelili  číselný kód.

Test  pozostával z 30 – tich otázok. Čas na vyplnenie testu bol 35 minút.

 Súťaž prebehla na internetovej domovskej stránke www.mapaslovakia.sk v sekcii Geografická olympiáda.

 Celoslovenského riešenia testu sa celkovo  zúčastnilo 639 škôl, z  Prešovského  kraja  46 škôl.

 Za okres Humenné  sa súťaže zúčastnila  v kategórii pre 11 a  13 ročných  len naša škola a v kategórii

 pre 12 ročných  sa  súťaže zúčastnili dve  školy.  Obsahom testu bolo učivo 5. – 6. – 7. – 8. –  9. ročníka.

 Umiestnenie našich žiakov : 

 

Meno žiaka              Vek    Trieda     Celkové miesto          Ročníkové miesto           Čas          Získané body

Filip Karas              12 r.    6. B    139. m. / zo 639 /   za 6. roč.  24. m.    / zo 148 /    0:27:46     21 bodov

Michal Židzik          12 r.    6.B     142. m. / zo 639/    za 6. roč.   26. m.   / zo 148 /     0:28:08     21 bodov

Petra  Tabaková      13 r.    7. A     239. m.  / zo 639/   za 7. roč.  63. m.   / zo 160 /     0:36:06     19 bodov

Mária Cmárová         11 r.    5. A     496. m.  / zo 639/    za 5. roč.  42. m.    / zo 74 /      0:36:44     13 bodov

Viktor Židzik             11 r.    5. A      554. m.  / zo 639/   za 5. roč.   56. m.    / zo 74 /      0:32:10    11 bodov

 

 

Máme prvú skúsenosť z on-line súťaže a sme hrdí, že sme nabrali odvahu a celoslovenskej súťaže sa

zúčastnili. Žiakom patrí pochvala za aktívne riešenie testu v ohraničenom stresovom časovom limite.

 

 

Fotogaléria

 

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria